Kwadraty
Squares

Jak z 9 zapałek najprościej ułożyć 6 kwadratów?

9_ZAPAŁEK

Odpowiedź

Oto sposób:

ZAPAŁKI ODP2

How to – in the easiest way – use 9 matches to form 6 squares?

9_ZAPAŁEK

Answer

That’s the way:

ZAPAŁKI ODP2