Kurczak
The chicken

                Monika wróciła właśnie do mieszkania. Och, w końcu – dzisiejszy dzień był koszmarny. Nie dość, że spóźniła się do pracy (korki po drodze!), to jeszcze zapomniała zabrać ze sobą ważne dokumenty, które miała oddać szefowi. Facet wyszedł z siebie i zrobił jej taką awanturę, że słyszało go całe piętro! Potem, w trakcie jej spotkania z klientem, w całym budynku wysiadł prąd. Zdarza się? To prawda, ale akurat w tamtym momencie była w samym środku prezentacji multimedialnej dotyczącej produktu, który firma miała sprzedać temu klientowi… Jednym słowem – koszmar.

                Teraz, wróciwszy do mieszkania, kobieta natychmiast zauważyła, że coś było nie w porządku. Tak, te rzeczy z pewnością nie były ułożone w ten sposób, kiedy rano w pośpiechu opuszczała miejsce zamieszkania. Przerażona, pobiegła do kuchni. Otworzyła zamrażalnik i wyjęła z niego kurczaka. Dokładnie obejrzała mięso, westchnęła z ulgą i wsadziła je z powrotem do środka. Dlaczego się tak zachowała? Czy stres w pracy wpłynął negatywnie na jej umysł? A może miała swój własny, ważny powód?

Odpowiedź

Monika has just come back to the apartment. Oh, in the end – this day was a nightmare. Not only was she late to work (traffic jams on the way!), but also forgot to bring the important documents, which she had to give to the boss. The guy got driven up the wall and made her such a fuss that the entire floor heard it! Then, during her meeting with the client, the power went out in the whole building. It happens? That’s true, but just at that moment she was in the middle of a multimedia presentation on the product that the company was to sell to this client… In a word – a nightmare.

Now, having returned to the apartment, the woman immediately noticed that something was not right. Yes, those things surely had not been arranged this way when she had been hurriedly leaving her place of residence in the morning. Terrified, she ran to the kitchen. She opened the freezer and took out the chicken. Having inspected the meat thoroughly, she sighed in relief and put it back inside. Why did she behave like that? Did stress at work have a negative effect on her mind? Or did she have her important reason?

Answer