Kuchenne morderstwa
The kitchen murders

Pewna kobieta miała na swoim sumieniu wiele morderstw. Jak wyjawiła, dokonywała ich zawsze, gdy odkręcała kran kuchennego zlewu. Jednak nigdy nie spotkała jej za to żadna kara, a jej opisy tych zbrodni były popularne jeszcze długo po jej śmierci. Kim była ta kobieta? Dlaczego nie została ukarana za popełnione przestępstwa? I dlaczego mordowała ludzi w tak dziwny sposób?

Odpowiedź

One woman had many murders on her conscience. As she revealed, she committed them whenever she turned on the tap of the kitchen sink. However, she was never punished for that, and her descriptions of these crimes have been popular for a long time after her death. Who was this woman? Why was she not punished for her crimes? And why did she murder people in such a strange way?

Answer