Kto to jest?
Who is it?

Czy klabaternik to:

a) ten kto wymierza karę chłosty?

b) duch opiekuńczy strzegący statku?

c) zdobywca szczytów górskich?

Odpowiedź

.

Is klabaternik:

a) the one who imposes the penalty of flogging?

b) a caring spirit guarding the vessel?

c) a conqueror of the mountain peaks?

Answer