Kradzież metodą “na gołębia”
Theft using "the pigeon" method

W ciągu kilku ostatnich miesięcy pięć starszych mieszkanek hiszpańskiego miasta Saragossa zostało okradzionych w dość… paskudnych okolicznościach.

Każda z kobiet padała ofiarą kradzieży w czasie, kiedy z jakiegoś powodu znajdowała się na ulicy. Płaszcz danej nieszczęsnej ofiary zostawał zanieczyszczony przez gołębia, który akurat w tym miejscu i momencie musiał pozbyć się produktów swojej przemiany materii. Żadna z kobiet nie podejrzewała, że ten gołąb był wspólnikiem złodzieji.

Jak sądzicie, jak dokładnie działała ta metoda?

Odpowiedź

„Gołąb” wcale nie był ptakiem, lecz człowiekiem – mężczyzną. Ukrywał się on i obrzucał płaszcze upatrzonych kobiet mazistą substancją przypominającą gołębie odchody. Następnie razem ze swoją towarzyszką podchodził do ofiar, oferując pomoc w oczyszczeniu odzieży. Na szczęście kilka dni temu oboje zostali zatrzymani przez policję. Według informacji podanych przez oficerów, para ma na koncie wiele wykroczeń i przestępstw, głównie oszustw.

Do napisania zagadki zainspirowała mnie informacja o zatrzymaniu tych ludzi podana przez stację radiową RMF FM oraz ten artykuł na ich temat.

In the past few months, five elderly women in the Spanish city of Zaragoza have been robbed in rather… nasty circumstances.

Each of the women was the victim of theft while, for some reason, she was on the street. The coat of the unfortunate victim was contaminated by a pigeon, who had to get rid of its metabolic products right at this point and moment. None of the women suspected that this pigeon was an accomplice of the thieves.

How exactly do you think this method worked?

Answer

 

The “pigeon” was not a bird at all, but a human – a man. He hid and threw a greasy substance that looked like pigeon droppings at the coats of the targeted women. Then, along with his female companion, he approached the victims, offering to help clean their clothes. Fortunately, they were both detained by the police a few days ago. According to information provided by officers, the couple has a history of numerous misdemeanours and crimes, mainly fraud.

I was inspired to write the riddle by the information about the arrest of these people given by the RMF FM radio station and this article about them.