Kim jestem? 1
Who am I? 1

Znak_zapytania

 1. Moja data urodzenia: 15. 05. 1928
 2. Początkowo byłem czarno-biały, ale „nabrałem kolorów” w latach 30.
 3. Niektórzy mogą myśleć, że jestem dziewczynką
 4. Urodziłem się z 5 palcami, ale moi rysownicy pozbawili mnie jednego z nich.
 5. Gdy się urodziłem, mój twórca chciał nazwać mnie imieniem Mortimer, ale jego żona odradziła mu to.
 6. Występuję w filmach Walta Disneya.
 7. Włoskie dzieci znają mnie jako Topolino.

Odpowiedź

Znak_zapytania

 1. My date of birth: 15. 05. 19282.
 2. At first I was a black-and-white, but I „gained colors” in the 1930’s.
 3. Some may think that I’m a girl.
 4. I was born with 5 fingers, but my draughtsmen deprived me of one of them.
 5. When I was born, my creator wanted to call me with a name of Mortimer, but his wife advised him against it.
 6. I act in the films of Walt Disney.
 7. Italian children know me as Topolino.

Answer