Kim jestem? 4
Who am I? 4

 1. Mam przeszło 650000 lat.
 2. Odegrałem jedną z głównych ról w obu sezonach serialu „Avatar”.Aba
 3. Byłem przedmiotem kradzieży, ale żaden CZŁOWIEK nie ścigał złodzieja.
 4. Zniszczyłem wiele średniowiecznych miast, m.in. Londyn.
 5. Byłem z Feniksem w trakcie jego śmierci.
 6. Neron napisał dzięki mnie swoje największe dzieło.

Odpowiedź

 1. I’m more than 650,000 years old.
 2. I played a major role in both series of the show „Avatar”
 3. I was the subject of theft, but no HUMAN chased the thief.
 4. I destroyed many medieval towns, including London.
 5. I was with Phoenix during his death.
 6. Nero wrote his greatest work thanks to me.

Answer