Kim jestem? 2
Who am I? 2

 1. Jestem tajnym agentem, mam do wypełnienia pewną misję.
 2. W dzieciństwie moja skóra jest bardzo wrażliwa na dotyk. Kto ma z nią kontakt – ginie.
 3. Za popełnione morderstwa nie ponoszę konsekwencji, a nawet otrzymuję nagrody.
 4. Na początku mojej misji pomagają mi rodzice. Później muszę radzić sobie sam.
 5. Niektórzy mogą uważać moich rodziców za leniwych.
 6. W początkach mojego zadania jestem podobny do otoczenia, później natomiast znacznie się wyróżniam. Jednak i tak nie zostaję zdemaskowany.
 7. Niektórzy wróżą sobie z odgłosów, które wydaję w dorosłym życiu.

Odpowiedź

 1. I am a secret agent, I have a mission to fulfill.
 2. In my childhood, my skin is very sensitive to touch. Whoever has contact with it – dies.
 3. I don’t pay consequences for the committed murders, and even get prizes for them.
 4. At the beginning of my mission my parents help me. Then I have to cope on my own.
 5. Some may take my parents for lazy.
 6. At the beginning of my task I resemble the surroundings, later, however, I distinguish myself significantly. Even so, I don’t get exposed.
 7. Some foretell from the noises which I let out in my adulthood.

Answer