Kiedy to zobaczysz 9
When you see it 9

„Lecz czułam nad sobą oczy
Schowane w cieniach, zawsze obserwujące”

(Blackmore’s Night, Darkness)

las ok jpg

Odpowiedź

„But eyes upon me I could feel
Hidden in the shadows, watching always”

(Blackmore’s Night, Darkness)

las ok jpg

Answer