Kiedy to zobaczysz 8
When you see it 8

Postanowiłam zażartować z Leonardo da Vinci i dodałam modelce pozującej do „La Giocondy” kilka elementów, których autor nie umieścił na jej portrecie. Czy potrafisz je znaleźć? Mała podpowiedź: Mona Lisa ma wokół siebie kilka dodatkowych postaci i jeden obiekt.

La_Gioconda_zagadka

Odpowiedź

I decided to poke fun of Leonardo da Vinci and added a model posing for „La Gioconda” several elements which the author hadn’t put on her portrait. Can you find them? A little hint: Mona Lisa has a few extra characters and one object around her.

La_Gioconda_zagadka

Answer