Jaki to film?
What movie is it?

  • Możliwe, że autor tego zdjęcia sugerował się jedną z najbardziej charakterystycznych scen filmu, o który mi chodzi:

zagadka_film

  • Jednym z najbardziej charakterystycznych motywów w tym filmie było drzewo, o którym powstała piosenka.
  • Państwo, w którym toczy się akcja, ma nazwę nawiązującą do „sloganu” ze starożytnego Rzymu.
  • W tytule tego filmu występuje ptak, który śpiewa następującą melodyjkę:

Odpowiedź

  • It’s possible that the author of this image was suggested by one of the most striking scenes in the movie I mean:

zagadka_film

  • One of the most characteristic motifs in the film was a tree about which a song was created.
  • The state in which the action takes place has a name referring to the „slogan” from ancient Rome.
  • In title of this film there’s a bird that sings the following tune:

Answer