Jaki będzie wynik? Zagadka matematyczna
What will be the result? Mathematical puzzle

– Hej, mam dla ciebie zagadkę. Ciekawe, czy ją rozwiążesz… – Jacek uśmiechnął się szeroko, siadając na wolnym krześle przy stoliku na szkolnej stołówce, przy którym siedział już jego kolega, Wojtek.
– Znowu jakaś łamigłówka matematyczna? Nie, dzięki. Idź z nią do Konrada, może on będzie miał ochotę się w to bawić… – burknął Wojtek, pochylając się nad talerzem z zupą. Jednak Jacek nie ustępował.
– Oj, przestań! Ta jest prosta. No, sam zobacz. – powiedział, podsuwając pod nos kolegi kartkę ze swoją zagadką.
– No dobrze, coś ty tam znowu wymyślił? Hm…
Po kilku minutach myślenia Wojtek uśmiechnął się lekko. Jacek, o dziwo, nie kłamał: tym razem łamigłówka rzeczywiście okazała się prosta. A czy wy będziecie potrafili ją rozwiązać?

zagadka ok

Odpowiedź

„Hey, I have a puzzle for you. I wonder if you will solve it…” Jacek smiled broadly, sitting down on a spare chair at a table in the school cafeteria, where his friend Wojtek was already sitting.
„Some mathematical puzzle again? No thanks. Go to Konrad with it, maybe he will want to play with it…” Wojtek grumbled, leaning over the plate with the soup. However, Jacek did not give in.
„Oh, stop! This one is simple. Well, see for yourself.” he said, putting a piece of paper with his riddle under his friend’s nose.
„Well, what did you come up with again? Hmm…”
After a few minutes of thinking, Wojtek smiled slightly. Jacek, surprisingly, did not lie: this time the puzzle really turned out to be simple. And will you be able to solve it?

zagadka ok

Answer