Jaka liczba…?
What number...?

Jeśli po milionie jest miliard, a po miliardzie bilion, to jaka liczba jest po bilionie?

Odpowiedź

If there comes a billion after a million and there comes a trillion after a billion, then what number comes after a trillion?

Answer