Jak w horrorze
Like in a horror movie

Wielka Brytania. Młody mężczyzna w pasiastej koszuli przechadza się w kółko po trawie, rozrzucając wokół siebie ziarno i pogwizdując pod nosem. Robi to samo już któryś dzień z kolei… Jednak teraz nikomu nie wydaje się to podejrzane. „Ciekawe, co powiedzą później!” myśli tajemniczy osobnik, uśmiechając się w duchu. Komuś obserwującemu go z boku wykonywane przez niego czynności mogłyby się teraz wydać najwyżej nieco dziwne… Ale w kilka tygodni później ludzie przebywający w tym samym miejscu poczują się jak w horrorze Hitchcocka z powodu tychże czynności. Dlaczego?

Odpowiedź

Great Britain. A young man in a striped shirt is walking around in the grass, scattering grain around and whistling under his breath. He does the same another day in turn… But now no one seems suspicious. „I wonder what they will say later,” a mysterious individual thinks, smiling to himself. To someone watching him from one side his actions would seem a bit strange at most now… But a few weeks later the people staying in the same place will feel like a horror film Hitchcock because of those actions. Why?

Answer