Jabberwocky
Dżabbersmok

The clip (from YouTube) shows the song „Jabberwocky” performed by the artist hiding under the pseudonym Erutan. The lyrics of the song were originally written by Lewis Caroll and included in the book „Through the Looking-Glass and What Alice Found There”. They are as follows:

`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

“Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!”

He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought —
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

“And, has thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!”
He chortled in his joy.

`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Jabberwocky

Fun fact: Erutan created all the outfits for this video herself.

Sources:

  1. The lyrics of the song are quoted as they appeared in the original text of „Through the Looking-Glass and What Alice Found There”. I found them here: https://joemonster.org/art/11877
  2. The picture is an illustration from the first edition of the book. I found it on the official Wikipedia page about the song: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jabberwocky

Klip (z YouTube’a) pokazuje piosenkę „Jabberwocky” wykonywaną przez artystkę ukrywającą się pod pseudonimem Erutan. Originalny tekst piosenki został napisany przez Lewisa Carolla i włączony do książki „O tym co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra” (oryg. „Through the Looking-Glass and What Alice Found There”). W polskim przekładzie Macieja Słomczyńskiego utwór został zatytułowany „Dżabbersmok”; w tłumaczeniu tym tekst brzmi następująco:

Było smaszno, a jaszmije smukwijne
Świdrokrętnie na zegwniku wężały,
Peliczaple stały smutcholijne
I zbłąkinie rykoświstąkały.

„Ach, Dżabbersmoka strzeż się, strzeż!
Szponów jak kły i tnących szczęk!
Drżyj, gdy nadpełga Banderzwierz
Lub Dżubdżub ptakojęk!”

W dłoń ujął migbłystalny miecz,
Za swym pogromnym wrogiem mknie…
Stłumiwszy gniew, wśród Tumtum drzew
W zadumie ukrył się.

Gdy w czarsmutśleniu cichym stał,
Płomiennooki Dżabbersmok
Zagrzmudnił pośród srożnych skał,
Sapgulcząc poprzez mrok!

Raz-dwa! Raz-dwa! I ciach! I ciach!
Miecz migbłystalny świstotnie!
Łeb uciął mu, wziął i co tchu
Galumfująco mknie.

„Cudobry mój; uściśnij mnie,
Gdy Dżabbersmoka ściął twój cios!
O wielny dniu! Kalej! Kalu!”
Śmieselił się rad w głos.

Było smaszno, a jaszmije smukwijne
Świdrokrętnie na zegwniku wężały,
Peliczaple stały smutcholijne
I zbłąkinie rykoświstąkały.

Jabberwocky (Dżabbersmok)

Ciekawostka: Erutan sama stworzyła kostiumy do tego teledysku.

Źródła:

  1. Tekst piosenki został zacytowany tak, jak pojawia się w tłumaczeniu „O tym co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra” Macieja Słomczyńskiego.  Znalazłam go tutaj: https://joemonster.org/art/11877
  2. Obrazek jest ilustracją z pierwszego oryginalnego wydania książki. Znalazłam go tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jabberwocky