Iluzja optyczna – 11 osób
Optical illusion - 11 people

 

Znalezione obrazy dla zapytania 9 osób iluzja

Na załączonym obrazku ukrytych jest 11 ludzkich postaci i twarzy (włącznie, nie oddzielnie!). Czy znajdziesz je wszystkie?

  • Jeśli zauważyłeś 6, masz przeciętne możliwości obserwacyjne.
  • Jeśli znalazłeś 7, Twoje możliwości wzrokowe są ponad przeciętną.
  • Jeśli zdołałeś zobaczyć 8, jesteś bardzo dobry, możesz sobie pogratulować!
  • Jeśli udało Ci się odnaleźć 9/10/11, jesteś ekstremalnie dobry, masz bardzo dużą intuicję i kreatywność. Możesz rywalizować mocami obserwacyjnymi z Sherlock’iem Holmes’em!

Odpowiedź

 

Zadanie dodatkowe: Na obrazku są również ukryte zwierzęta udające części ciała ludzi. Czy potrafisz je odnaleźć? I… czy wiesz, co one udają?  🙂

9osob-odp-ok-jpg

Tę i inne zagadki podobnego rodzaju możesz znaleźć tutaj: http://adonai.pl/relaks/zagadki/

 

Znalezione obrazy dla zapytania 9 osób iluzja

There are 11 human bodies and faces (in all, not separately!) hidden in the attached picture.

  • If you noticed 6, you have an average observational capabilities.
  • If you found 7, your visual capabilities are above average.
  • If you managed to see 8, you are very good, you can congratulate yourself!
  • If you managed to find 9/10/11, you are extremely good, you have a very high intuition and creativity. With your powers of observation, you can compete with Sherlock Holmes!

Answer

Additional task: there are also 2 animals hidden in the picture, pretending to be body parts of the people. Can you find them? And… do you know what they’re pretending to be?  🙂

9osob-odp-ok-jpg

You can find this one and other riddles of this sort here: http://adonai.pl/relaks/zagadki/