Hybryda 4
Hybrid 4

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

SOWAodp

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

SOWAodp

Source: Internet

Answer