Hybryda 3
Hybrid 3

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

PRERIOWYodp

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

PRERIOWYodp

Source: Internet

Answer