Hybryda 2
Hybrid 2

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

PINGWINodpj

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

PINGWINodpj

Source: Internet

Answer