Hybryda 1
Hybrid 1

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

KROWAodp

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

KROWAodp

Source: Internet

Answer