Hallelujah
Alleluja

Pentatonix, „Hallelujah”

[Scott:]
I’ve heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do ya?
Well it goes like this
The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

[Avi:]
Well, your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty in the moonlight overthrew ya
She tied you to the kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips, she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

[Kirstie:]
Well baby I’ve been here before
I’ve seen this room and I’ve walked this floor
I used to live alone before I knew ya
And I’ve seen your flag on the marble arch
And love is not a vict’ry march
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

[Mitch:]
Well, maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it’s not a cry that you hear at night
It’s not somebody who’s seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

[All:]
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

[Scott:]
Słyszałem, że był tajemny akord
Który grał Dawid i to radowało Pana
Ale ty tak naprawdę nie przejmujesz się muzyką, tak?
Więc to szło tak
Kwarta, kwinta
Opadająco w moll, wznosząco w dur
Zmieszany król komponujący Alleluja

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

[Avi:]
Twoja wiara była silna, lecz potrzebowałeś dowodu
Widziałeś ją kąpiącą się na dachu
Jej piękno w świetle księżyca cię zwyciężyło
Przywiązała cię do kuchennego krzesła
Zniszczyła twój tron i ścięła ci włosy
A z Twych ust wydobyła Alleluja

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

[Kirstie:]
Więc skarbie, byłsm tu wcześniej
Znałam ten pokój, chodziłam po tej podłodze
Żyłam samotnie, nim cię poznałam
Widziałem twoją flagę na marmurowym łuku
Miłość to nie zwycięski marsz
To zimne i niepewne Alleluja

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

[Mitch:]
Więc może tam w górze jest Bóg
Ale wszystko czego kiedykolwiek nauczyłem się od miłości
To jak strzelić do kogoś, kto chciał strzelić pierwszy
To nie lament, który słyszysz w nocy
To nie ktoś, kto widział światło
To zimne i niepewne Alleluja

Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja

[Wszyscy:]
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja