Eddie Cantor i darmowa jazda taksówką
Eddie Cantor and a free drive with a taxi

Eddie Cantor to pseudonim artystyczny amerykańskiego komika i piosenkarza, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Edward Israel Iskowitz. Żył on w latach 1892-1964. Krąży o nim pewna anegdota. Otóż wybrał się na wystawę światową w Paryżu, a kiedy z niej powrócił, zaczął opowiadać znajomym i rodzinie, że „W Paryżu można jeździć nocą taksówkami za darmo.” Stwierdzenie to budziło, oczywiście, dość znaczne zdziwienie. Słuchacze pytali więc Cantora, jak to jest możliwe, ale jego odpowiedź zdumiewała ich jeszcze bardziej. Jakie wyjaśnienie otrzymywali?

Eddie Cantor (zdjęcie z Wikipedii)

Odpowiedź

Eddie Cantor is the artistic pseudonym of the American comedian and singer whose real name was Edward Israel Iskowitz. He lived in the years 1892-1964. There is an anecdote about him. So he went to the world exhibition in Paris, and when he returned from it, he began telling friends and family that „In Paris, you can take drives with taxis for free at night.” This statement, of course, aroused quite a bit of astonishment. So the audience asked Cantor how it was possible, but his answer amazed them even more. What explanation did they receive?

Eddie Cantor (image from Wikipedia)

Answer