E-mail
E-mail

                 Tegoroczna zima bardzo mocno dała się we znaki mieszkańcom Minneapolis, więc pewna para z tego miasta postanowiła zmienić klimat i wyjechać na kilka dni na Florydę. Niestety oboje pracowali i nie mogli wyjechać na urlop tego samego dnia. Udało im się jednak zarezerwować pokój w hotelu w którym spędzili swój miesiąc miodowy – w końcu miło czasem wrócić wspomnieniami do tych starych dobrych czasów, prawda? W każdym razie mąż wyleciał w czwartek, a małżonka miała dołączyć do niego dzień później. Kiedy mężczyzna zameldował się w hotelu, zauważył, że sporo się zmieniło, odkąd tam ostatnio przebywał: w pokoju był komputer. Postanowił więc wysłać e-maila do małżonki.

                W tym samym czasie w Houston inna kobieta właśnie wróciła z pogrzebu swojego męża, który zmarł na zawał. Postanowiła sprawdzić swoją pocztę elektroniczną, aby przeczytać wiadomości z kondolencjami od swoich krewnych i znajomych. W chwilę później syn zmarłego usłyszał przeraźliwy krzyk świeżo upieczonej wdowy. Gdy przybiegł do pokoju (spodziewając się najgorszego!), zobaczył, że jego matka leży na podłodze – kobieta zemdlała. Spojrzawszy na ekran komputera, mężczyzna szybko zrozumiał, co było tego powodem… i sam doznał ciężkiego szoku. Co się stało?

Odpowiedź

This year’s winter took its toll on the people of Minneapolis very much, so, a couple of the city decided to change the climate and leave for a few days in Florida. Unfortunately, they both worked and could not go on vacation on the same day. They managed, however, to book a room at the hotel where they had spent their honeymoon – in the end, it is nice to go back to the memories of those good old days sometimes, right? In any case, the husband flew out on Thursday, and the spouse was to join him one day later. When the man checked into the hotel, he noticed that a lot has changed since he had last visited: there was a computer in the room. So he decided to send an e-mail to the wife.

At the same time, another woman in Houston has just returned from the funeral of her husband, who had died of a heart attack. She decided to check his e-mail to read messages of condolences from her relatives and friends. A moment later, the son of the deceased heard a scream of the new widow. When he came running into the room (expecting the worst!), he saw his mother lying on the floor – the woman had fainted. Looking at the computer screen, the man quickly realized what the reason was… and he suffered a severe shock himself. What happened?

Answer