Dziwne zwierzę
A strange animal

Co to za zwierzę?

zwierze1

Odpowiedź

What animal is it?

zwierze1

Answer