Co mają ze sobą wspólnego? 2
What do they have in common? 2

Wszyscy wiedzą, że korona i berło to symbole władzy, prawda? A jeśli wam powiem, że takim symbolem może być również miotła? Jak sądzicie, w jakiej sytuacji może ona aż do tego stopnia zyskać na znaczeniu?

miotla-obrazek

Odpowiedź

Everyone knows that the crown and sceptre are symbols of power, right? And if I tell you that a broom can be such a symbol, too? What do you think, in what situation can it gain importance to such an extent?

miotla-obrazek

Answer