Brakujący element 6
Missing element 6

Eh, co za zwariowany dzień! Postanowiłam wyprawić przyjęcie dla moich przyjaciół. Tyle pracy! Sprzątanie, przygotowywanie jedzenia, pranie obrusa, wyszukiwanie ozdób na stół (świece i kwiaty to przecież element obowiązkowy!)… A na koniec pojawił się jeszcze jeden problem, którego nie umiem sama rozwiązać. Patrząc na ostatnie wstawiane przeze mnie zagadki, zapewne zauważyliście, że mam niewielką obsesję na temat układania przedmiotów – a także zwierząt i osób – według konkretnego wzoru, prawda? Uaktywniła się ona i tym razem. Chcąc zastanowić się, w jakiej kolejności posadzić zaproszone osoby wokół stołu, wydrukowałam sobie małe wizytówki z ich imionami i ułożyłam je w 3 rzędach. Niestety, w trakcie tej czynności zaskoczyła mnie wizyta listonosza. Pobiegłam do niego z wizytówką jednej z dziewczyn, Barbary, w ręce… a gdy skończyłam z nim rozmawiać i wróciłam do pokoju, zupełnie zapomniałam, gdzie miałam tę wizytówkę położyć! Pomożecie mi? Muszę to zrobić szybko, zostało mi bardzo mało czasu!

element6jpg

Odpowiedź

Eh, what a crazy day! I decided to throw a party for my friends. So much work! Cleaning, preparing food, washing the tablecloth, looking for decorations for the table (candles and flowers are compulsory!)… Finally, there is another problem I cannot solve by myself. Looking at the last riddles that I published, you’ve probably noticed that I have a little obsession with putting objects – and also animals and people – in a particular pattern, right? It became active this time too. In order to reflect on the order in which to place the invited people around the table, I printed out small cards with their names and stacked them in 3 rows. Unfortunately, during this operation I was surprised by the postman’s visit. I ran to him with a card of one of the girls, Barbara, in my hand… and when I finished talking to him and returned to the room, I completely forgot where I was to put this card! Will you help me? I have to do it fast, I have very little time!

element6jpg

Answer