Brakujący element 2
Missing element 2

Potrzebuję Twojej pomocy! Pracuję w Zoo w Krakowie. Mam ustawić rządek 4 papug do zdjęcia, które zostanie wykorzystane na plakacie reklamowym. Kierownik uparł się, że muszą one zostać dobrane i ustawione tak, żeby tworzyły wzorek – nawet mi powiedział, jak on ma wyglądać. No i ustawiłam 3 z nich, widzisz je w ramce. Ale czwarta mi uciekła! A ja mam problemy ze wzrokiem, więc nie mogę jej wypatrzeć, bo schowała się między 5 innymi. Może Tobie pójdzie lepiej?

E

 

Odpowiedź

I need your help! I work at the Zoo in Kraków. I have to set a row of 4 parrots for the photo that will be used on the advertising poster. The manager insisted that they had to be selected and set up to create a pattern – he even told me how it was supposed to look like. And I set 3 of them, you see them in the frame. But the fourth ran away from me! And I have trouble seeing, so I can’t see it because it hid among 5 others. Maybe you can do better?

E

 

Answer