Babcia i jej dziwny zwyczaj
The granny and her strange habit

Pewna starsza kobieta ma dziwny zwyczaj: gdy ktoś dzwoni do jej drzwi, przed otwarciem ich zakłada ona płaszcz, kapelusz i buty. Dlaczego to robi?

Odpowiedź

Jeśli w drzwiach stoi ktoś, kogo ta dama lubi, osoba ta słyszy coś w stylu „Właśnie wróciłam do domu! Wejdź proszę.” Natomiast osoby, których nasza babunia nie lubi, dostają informację brzmiącą mniej więcej tak: „Przepraszam, ale nie mogę cię wpuścić; właśnie wychodzę w ważnej sprawie.”

An elderly woman has a strange habit: when someone rings her doorbell, she puts on a coat, hat, and shoes before opening the door. Why does she do it?

Answer

If there is someone whom the lady likes at the door, the person hears something like „I have just got home! Please come in.” And the people whom our granny does not like get information that sounds more or less like this: “I am sorry, but I cannot let you in; I am just going out in an important matter.”