Artush Voskanyan – obrazy z ukrytymi elementami
Artush Voskanyan - paintings with hidden elements

Artush Voskanyan to artysta armeńskiego pochodzenia, tworzący obrazy nawiązujące do tradycji manieryzmu. Jego dzieła są bardzo specyficzne, ponieważ zawierają elementy niewidoczne na pierwszy rzut oka. Poniżej przedstawię wam trzy przykłady. Spróbujcie znaleźć to, co zostało na nich ukryte. (Wszystkie obrazy zostały znalezione na profilu autora: https://www.artfinder.com/artist/artush-voskanyan/)

1. „Catlike Games” („Gry kotopodobne”)

Catlike Games - Artush Voskanyan - Oil on Canvas

2. „Black Panther” („Czarna pantera”)

Black Panther 60X80Cm, Oil Painting, Sur, Malarstwo ...

3. „The Cat” („Kot”)

The cat 60x80cm, oil painting, surrealistic art

Odpowiedź

Artush Voskanyan is an artist of Armenian origin, creating paintings referring to the tradition of mannerism. His works are very specific because they contain elements that are invisible at first glance. Below, I will present you with three examples. Try to find what has been hidden in them. (All of the pictures were found on the author’s profile: https://www.artfinder.com/artist/artush-voskanyan/)

1. „Catlike Games”

Catlike Games - Artush Voskanyan - Oil on Canvas

2. „Black Panther”

Black Panther 60X80Cm, Oil Painting, Sur, Malarstwo ...

3. „The Cat”

The cat 60x80cm, oil painting, surrealistic art

Answer