Artush Voskanyan – obrazy z ukrytymi elementami
Artush Voskanyan - paintings with hidden elements

Artush Voskanyan to artysta armeńskiego pochodzenia, tworzący obrazy nawiązujące do tradycji manieryzmu. Jego dzieła są bardzo specyficzne, ponieważ zawierają elementy niewidoczne na pierwszy rzut oka. Poniżej przedstawię wam trzy przykłady. Spróbujcie znaleźć to, co zostało na nich ukryte. (Wszystkie obrazy zostały znalezione na profilu autora: https://www.artfinder.com/artist/artush-voskanyan/)

1. “Catlike Games” (“Gry kotopodobne”)

May be art of indoor

2. “Black Panther” (“Czarna pantera”)

May be an image of 1 person and outdoors

3. “The Cat” (“Kot”)

May be a cartoon of 1 person and text

Odpowiedź

Artush Voskanyan is an artist of Armenian origin, creating paintings referring to the tradition of mannerism. His works are very specific because they contain elements that are invisible at first glance. Below, I will present you with three examples. Try to find what has been hidden in them. (All of the pictures were found on the author’s profile: https://www.artfinder.com/artist/artush-voskanyan/)

1. “Catlike Games”

2. “Black Panther”

May be an image of 1 person and outdoors

3. “The Cat”

May be a cartoon of 1 person and text

Answer