Aktorka w kłopotach
Actress in trouble

„Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?” Aktorka już po raz kolejny tego dnia powtórzyła dobrze wszystkim znaną kwestię z baśni o Królewnie Śnieżce. Ech, gdyby chociaż dzieci, które ją oglądają, były odrobinę bardziej zainteresowane tym, co się dzieje na scenie! Spora część z nich jest widocznie znudzona. No cóż, one przynajmniej wrócą do domów i spędzą noc w ciepłych łóżkach, a zanim się do nich udadzą, będą mogły pobawić się w swoich miłych, pełnych zabawek pokoikach. A ona? Nie dość, że musi spędzać noce tu, w teatrze, to jeszcze w przerwach między próbami i występami zmuszona jest przebywać w małym, ciasnym, i całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu. A na dodatek „jej” głos nie jest jej własny!
O co tu chodzi?

Odpowiedź

„Mirror, mirror on the wall, who’s the fairest of them all?” The actress repeated a well-known line from the fairy tale about Snow White once again. Ehhh, if at least the kids who are watching her were a little more interested in what’s happening on the stage! A lot of them are visibly bored. Well, at least they’ll come back to their homes and spend the night in warm beds, and before they get into them, they’ll be able to play in their nice, toy-filled little rooms. And she? Not only does she have to spend the nights here in the theatre, but she also has to stay in a small, cramped, completely darkened room during breaks between rehearsals and performances. And in addition, „her” voice is not her own!
What is this all about?

Answer