Agatowe lato (Lwówek Śląski 2015)
The Agate Summer (Lwówek Śląski 2015)

Zbierasz minerały albo skamieniałości? Chcesz kupić biżuterię z prawdziwymi kamieniami szlachetnymi dla siebie lub kogoś bliskiego? A może chcesz zobaczyć wystawę minerałów pochodzących z gorącego Maroka? Niezależnie od tego, czego potrzebujesz, możesz przyjechać do Lwówka Śląskiego – małej miejscowości na Dolnym Śląsku, która raz do roku – w lipcu – zmienia się w raj dla zbieraczy minerałów i skamieniałości oraz dla tych, którzy kochają naturalną biżuterię. Ludzie z Polski i świata gromadzą się tam, aby kupować lub sprzedawać towary na kilkuset stoiskach. W tym roku było ich 200. Okolica, w której znajduje się Lwówek Śląski, słynie z wydobycia agatów, od których pochodzi nazwa imprezy – są one głównym sprzedawanym tam towarem, zarówno w postaci kryształów, jak i biżuterii. Oprócz giełdy minerałów zwiedzający mogli zobaczyć wystawę „Minerały Maroka”, prezentującą cenne okazy z tego kraju. W przyszłym roku taka wystawa również się odbędzie, ale możliwe, że prezentowane minerały będą pochodzić z innego regionu. Zazwyczaj imprezie tej towarzyszy również kilkanaście mniejszych wystaw, organizowanych przez osoby prywatne – zbieraczy, którzy pragną pochwalić się swoimi okazami. Dla rodzin z dziećmi atrakcją może być także organizowany w tym samym czasie jarmark, oferujący jedzenie i zabawki, a dla miłośników muzyki – towarzyszący giełdzie festyn, na który zapraszane są gwiazdy z Polski i zagranicy. Amatorzy sportów ekstremalnych również znajdą coś dla siebie. Niedaleko terenu zajmowanego przez stoiska giełdy znajduje się platforma do skoków na bungee o wysokości 80 metrów. A więc jeśli nawet nie jesteś pasjonatem zbierania skamieniałości, a biżuterii nie nosisz, i tak możesz odwiedzić Lwówek Śląski – z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Tegoroczne Lato Agatowe jest osiemnastą z kolei imprezą tego cyklu. Już sama ta liczba pokazuje zainteresowanie, jakim jest ona darzona.

Zdjęcia z tegorocznego Lwówieckiego Lata Agatowego w zakładce „Moje zdjęcia”

.

Do you collect minerals or fossils? Do you want to buy jewellery with real jewels for yourself or one of your relatives? Or maybe you want to see an exhibition of minerals from hot Morocco? No matter what you need, you can drive to Lwówek Śląski – a small town in Lower Silesia, which once a year – in July – becomes a paradise for the collectors of minerals and fossils and all those, who love natural jewellery. People from Poland and world gather there to buy or sell goods on several hundreds of stalls. Last year there were 200 of them. The area which Lwówek Śląski is located in is famous for extraction of agates, which the name of the event comes from – they’re the main article sold there, in the form of crystals as well jewellery. Apart from the minerals exchange the visitors could also see an exhibition ‘Minerals of Morocco’, presenting precious specimens from this country. Next year such exhibition will take place, too – but it’s possible that presented minerals will come from the different area. Usually the event is also gone with by a dozen or so smaller exhibitions organized by private people – the collectors, who wish to boast about their specimens. For families with children an attraction can also be a fair taking place at the same time, offering food and toys, and for music lovers – a feast going with the exchange, which the stars from Poland and abroad are invited for. The lovers of extreme sports will also find something for themselves. Not far from the area occupied by the stalls of the exchange there is an 80 meters high bungee jumping platform. So even if you’re not a keen fossils collector and you don’t wear jewellery, you can visit Lwówek Śląski anyway – you’ll surely find something for yourself. This year’s Agate Summer is the eighteenth event in a row of this cycle. That number itself shows the interest that is given to it.

Photos from the Agate Summer 2015 in the tab „My Pictures”