Agatha Christie – zbiorki opowiadań
Agatha Christie - short story collections

Czy lubicie opowiadania Agathy Christie? Tak? A czy chcielibyście mieć dostęp do nich bez konieczności kupowania każdego z 14 zbiorków oddzielnie? Tak? W takim razie mam dla was niespodziankę: 3 duże zbiory opowiadań Agathy Christie, podzielonych tematycznie.

“Miss Marple and Mystery: The Complete Short Stories”
Jak sugeruje tytuł, zbiorek ten zawiera wszystkie 20 opowiadań w których główną bohaterką jest panna Jane Marple, a także 35 innych opowiadań z tajemnicą w tle. Jest to szczególna gratka dla tych, którzy uwielbiają przygody miłej, spokojnej staruszki z St Mary’s Mead i/lub są fanami opowieści z elementami paranormalnymi – bo Agatha pisała także i takie opowiadania. Oprócz tego można tu znaleźć opowiadania kryminalne bez detektywa w roli głównej.

Miss Marple and Mystery

Okładka książki
(Źródło)

“Hercule Poirot: The Complete Short Stories”
Opowiadania w których wystąpił niski belgijski detektyw i jego „małe szare komórki” – a było ich ponad 50! Jeśli to właśnie Poirot jest waszą ulubioną postacią z twórczości Agathy Christie, to koniecznie powinniście kupić ten tomik. Nie zawiedziecie się!

Hercule Poirot The Complete Short Stories

Okładka książki
(Źródło)

“Detectives and Young Adventurers”
Ostatni zbiorek w tej trylogii, zawierający opowiadania o przygodach państwa Beresford (Tommy’ego i Tuppence), Harley Quin, Parker Pyne, a także oryginalne wersje kilku opowiadań z Herkulesem Poirotem, które Agatha powtórnie wydała w rozszerzonych lub znacznie zmienionych wariantach w jakiś czas po pierwszej publikacji (te późniejsze warianty można znaleźć w “Hercule Poirot: The Complete Short Stories”). W tym tomiku zostały także zamieszczone opowiadania kryminalne o tematyce świątecznej.

Detectives and Young Adventurers

Okładka książki
(Źródło)

Dodatkowymi atutami wszystkich trzech części tego cyklu są krótkie informacje o każdym opowiadaniu (gdzie zostało po raz pierwszy wydane oraz pod jakim tytułem, jeśli początkowo był on inny) i kalendarium opowiadań zamieszczone na końcu każdego tomu.

Do you like Agatha Christie’s short stories? You do? And would you like to have access to them without having to buy each of the 14 collections separately? You would? Then I have a surprise for you: 3 large collections of Agatha Christie’s short stories, divided by theme.

“Miss Marple and Mystery: The Complete Short Stories”
As the title suggests, this collection contains all 20 short stories featuring Miss Jane Marple as the main character, as well as 35 other stories with mystery in the background. This is a special treat for those who love the adventures of the kind, serene old lady from St Mary’s Mead and/or are fans of stories with paranormal elements – because Agatha wrote such stories too. In addition, you can find detective stories without a detective in the lead role.

Miss Marple and Mystery

Cover of the book
(Source)

“Hercule Poirot: The Complete Short Stories”
Short stories featuring the short Belgian detective and his “little gray cells” – and there were more than 50 of them! If Poirot is your favourite character from Agatha Christie’s work, you should definitely buy this volume. You will not be disappointed!

Hercule Poirot The Complete Short Stories

Cover of the book
(Source)

“Detectives and Young Adventurers”
The final collection in this trilogy, containing stories about the adventures of Mr and Mrs Beresford (Tommy and Tuppence), Harley Quin, and Parker Pyne, as well as the original versions of several stories featuring Hercule Poirot, which Agatha republished in expanded or significantly altered variants sometime after their first publication (these later variants can be found in “Hercule Poirot: The Complete Short Stories”). Christmas-themed detective stories have also been included in this volume.

Detectives and Young Adventurers

Cover of the book
(Source)

Additional strengths of all three parts of this series include brief information about each story (where it was first published and under what title, if it was originally published under a different title) and a calendar of stories included at the end of each volume.