9 kropek
9 dots

9 kropek Px

Połącz wszystkie kropki 4 odcinkami, nie odrywając ręki od kartki papieru.

Odpowiedź.

9 kropek Px

Connect all the dots with 4 segments, not lifting your hand from the sheet paper.

Answer