W jaki sposób… (1)
In what way... (1)

W jaki sposób latają leniwe biedronki?

Odpowiedź

.

In what way do lazy ladybugs fly?

Answer