21 zmian
21 changes

Czy zauważyłeś 21 zmian, które nastąpiły w trakcie trwania filmiku? Sprawdź sam! —>
Did you notice 21 changes that took place during the video? Check for yourself! —>