Zmiana miejsc
The change of places

Przesuń 4 zapałki tak, aby z 4 kwadratów zrobić 3.

SONY DSC

Odpowiedź

Move 4 matches in such a way that you make 3 squares out of 4.

SONY DSC

Answer

  • Monika Cisek

    Pomysł zaczerpnięty z książki „Księga 1000 tricków” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) Nikolausa Lenza.
    The idea taken from the book „The Book of 1000 tricks” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) by Nikolaus Lenz.