Uśmiechnij się
Smile

 KLIKNIJ NA OBIEKT ABY GO POWIĘKSZYĆ

Kolejny walentynkowy prezent – papużki nierozłączki kupione kilka lat temu przez mojego tatę.
Another Valentine’s Day gift – lovebirds bought a few years ago by my dad.


Walentynkowy prezent ❤️ Kot został kupiony w sklepie, gablotka i młoteczek to dzieła mojego taty, a tabliczkę zrobił profesjonalny grawer.
Valentine’s Day gift ❤️ The cat was purchased in a shop, cabinet and hammer are my works of my dad, and the sign was made by a professional engraver.


Podczas wizyty w Parku Lotników Polskich w Krakowie spotkałam kilka wyjątkowo rozmownych zwierząt. Postanowiłam zapytać o ich postanowienia noworoczne, a powyższy obrazek przedstawia ich odpowiedzi.
Wypowiedź sroki nieco mnie zdziwiła. Kiedy spytałam ją o powód takiego postanowienia, wyjaśniła mi,  że niedawno poznała historię swojej krewniaczki, która kilka wieków temu mieszkała przy zamku w miejscowości Liw. Przez swoje uwielbienie do błyskotek, tamta sroka pośrednio doprowadziła do nieszczęścia – skazania niewinnej osoby (pani tego zamku) na śmierć. Po krótkim zastanowieniu przypomniałam sobie, że przecież kiedyś opisywałam tę historię… Możecie przeczytać ją tutaj: http://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwie-milosc-zawisc-zdrada/
During the visit to the Park of Polish Aviators in Kraków, I met some exceptionally talkative animals. I decided to ask about their New Year’s resolutions, and the picture above shows their answers.
The magpie’s statement surprised me a bit. When I asked her the reason for such a resolution, she explained that she had recently learned about the story of her relative who lived near the castle in the town of Liw a few centuries ago. Through her adoration of trinkets, that magpie indirectly led to a misfortune – condemning an innocent person (the lady of this castle) to death. After a short reflection, I remembered that I once described this story… You can read it here: http://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwa-milosc-zawisc-zdrada/


Gdyby ta choinka umiała mówić…
Ja: „Hej, Boże Narodzenie już dawno minęło! Pora ściągnąć ozdoby!”
Choinka: „A po co? Są tak błyszczące, że z powodzeniem mogą posłużyć jako oświetlenie na imprezę sylwestrową!”
Zdjęcie zostało zrobione w Parku Lotników Polskich w Krakowie. Choinka to tak naprawdę duża, odpowiednio ozdobiona szyszka. Niestety nie mogę sobie przypomnieć, skąd właściwie ją wzięłam (służy mi jako świąteczna/sylwestrowa ozdoba już od kilku lat).  „Kartka” została wykonana z użyciem strony https://wordart.com/ oraz programu graficznego CorelDraw.
If this Christmas tree could talk…
Me: „Hey, Christmas is long over! It’s time to take the decorations off!”
The tree: „Why? They are so shiny that they can be successfully used as lighting for a New Year’s Eve party!”
The photo was taken in the Park of Polish Aviators in Kraków. Christmas tree is really a large, appropriately decorated pine cone. Unfortunately, I can’t remember where I actually got it from (it has been used as a Christmas/New Year’s Eve decoration for several years). The „card” was made with the use of https://wordart.com/ and the CorelDraw graphics program.


„Kominek płonie jasno, oświetlając mnie całkowicie
Widzę prezenty pod starą dobrą choinką
I czekam całą noc, aż Święty Mikołaj obudzi mnie z moich snów
Dlaczego? Bo to jest dla mnie Boże Narodzenie”
– Pentatonix, „That’s Christmas to me” („To jest dla mnie Boże Narodzenie”)
W tym roku chciałabym przedstawić wam listę moich „Bożonarodzeniowych lektur obowiązkowych”:

 1. „Tajemnica Bożego Narodzenia”, Jostein Gaarder; moją recenzję tej książki można znaleźć tutaj:http://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/

 2. „Opowieść Wigilijna”, Charles Dickens; zagadkę nawiązującą do niej przeczytacie tutaj: http://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/

 3. „Boże Narodzenie Herkulesa Poirot”, Agatha Christie; o tej książce pisałam tutaj: http://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/

„Kartka” została wykonana z użyciem strony https://wordart.com/ oraz programu graficznego CorelDraw.

„The fireplace is burning bright, shining all on me
I see the presents underneath the good old Christmas tree
And I wait all night ’til Santa comes to wake me from my dreams
Oh, why? ‚Cause that’s Christmas to me”
– Pentatonix, „That’s Christmas to me”
This year, I’d like to present to you a list of my „Christmas must-reads”:

 1. „Mystery of Christmas”, Jostein Gaarder; my review of this book can be found here:http://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/

 2. „A Christmas Carol”, Charles Dickens; you can read a riddle referring to it here: http://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/

 3. „Hercule Poirot’s Christmas”, Agatha Christie; I wrote about this book here: http://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/

The „card” was made with the use of https://wordart.com/ and the CorelDraw graphics program.


Zdjęcie zrobione niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Rodzinny wypoczynek przy zachowaniu zasad „dystansu społecznego”. Cóż… Kiedy nie ma się możliwości wyjazdu na „prawdziwe” wakacje, każde miejsce jest dobre, żeby się trochę zrelaksować. 😀
A photo which was taken near where I live. Family rest while maintaining the principles of „social distance”. Well… When you can’t go on „real” holidays, any place is good to relax a bit. 😀


Ta mała „biedronka” brała udział w sesji zdjęciowej w Przylasku Rusieckim. Pozowanie zmęczyło ją tak bardzo, że… usnęła. 😉 Jest urocza, prawda? Dostałam ją jako jeden z prezentów na osiemnaste urodziny.
This little „ladybird” took part in a photoshoot in Przylasek Rusiecki. Posing tired her so much that she… fell asleep. 😉 She’s cute, isn’t she? I got her as one of the gifts for my eighteen birthday.


Jeszcze jedna seria zdjęć wykonana w Przylasku Rusieckim.
One more series of photos taken in Przylasek Rusiecki.


Żabie przemyślenia…
Frog thoughts…

Kolejna seria zdjęć wykonana w Przylasku Rusieckim.
Another series of photos taken in Przylasek Rusiecki.


Jestem Szaloną Kociarą i nie wstydzę się tego! Patrząc na te 2 zdjęcia, przypomniałam sobie pewien anonimowy cytat, który niedawno znalazłam: „Bycie kreatywnym to nie hobby, to sposób życia.”
I’m a Crazy Cat Lady and I’m not ashamed of it! Looking at these 2 photos, I remembered an anonymous quote which I found the other day: „Being creative is not a hobby, it is a way of life.”


Zdjęcia zostały wykonane w Przylasku Rusieckim. Jest to obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, znajdujący się w jej wschodniej części. W Przylasku znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych, powstałych po zalaniu wyrobisk żwirowni. Nad jednym z nich znajduje się plaża z kąpieliskiem „Przylasek Rusiecki”, a stawy to tereny wędkarskie.
The photos were taken in Przylasek Rusiecki. It is an area of Kraków (Poland) that is part of District XVIII Nowa Huta, located in its eastern part. There are a dozen or so water reservoirs in Przylasek, created after flooding the gravel pits. Above one of them, there is a beach with the „Przylasek Rusiecki” bathing beach, and the ponds are fishing grounds.


Cytat pochodzi z książki „365 myśli o miłości, pokoju i nadziei” wydawnictwa Jedność. Inspiracją do obrazka stał się jeden z projektów ze strony DoodleCats na Facebooku. Kot został narysowany ręcznie i poprawiony w programie CorelDraw; napis i mój znaczek także zostały dodane w tym programie.
The quote comes from the book „365 Thoughts about Love, Peace and Hope” by the Jedność publishing house. The image was inspired by one of the projects from the DoodleCats Facebook page. The cat was drawn by hand and improved in CorelDraw; the inscription and my badge were also added in this program.


c

Ten kot odwiedził ogród mojej mamy kilka dni temu. Czyż nie jest uroczy? Sceneria, w której znalazł się w momencie wykonywania zdjęć, przywiodła mi na myśl książkę „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett…
This cat visited my mum’s garden a few days ago. Isn’t it cute? The scenery in which it found itself at the time of taking the photos made me think of the book „The Secret Garden” by Frances Hodgson Burnett…


Ta sikorka rozsiadła się wśród kwiatów w ogródku mojej mamy. Czyż to nie wygląda uroczo? Zupełnie tak, jakby to ona stworzyła tę roślinną kompozycję i była z niej bardzo dumna… 😀
This tit sat among the flowers in my mum’s garden. Doesn’t that look cute? It’s as if it was „her” who created this floral composition and was very proud of it… 😀


Zdjęcie zrobione z balkonu bloku, w którym mieszkam. Ta sroka postanowiła przyjrzeć się okolicy z czubka jodły rosnącej niedaleko. Przy jej rozmiarze i masie był to prawdziwy SZCZYT OPTYMIZMU… A jednak jej się udało! Gałąź się pod nią nie załamała. To pokazuje, że każde marzenie może zostać spełnione, a plan wypełniony, jeśli tylko podejdzie się do tego z odpowiednią dozą optymizmu i pewności siebie.
A photo which was taken from the balcony of the block of flats in which I live. This magpie decided to look at the area from the tip of the fir growing nearby. With its size and weight, it was a real PEAK OF OPTIMISM… And yet it did it! The branch did not break under it. This shows that any dream can be fulfilled and any plan accomplished if it is approached with the right dose of optimism and self-confidence.Zdjęcia zostały wykonane w Parku Lotników w Krakowie. Na obu fotografiach znajdują się te same kamienie – ten po prawej został kupiony kilka lat temu w galerii sztuki (nazwiska autorki kociej mordki niestety nie pamiętam).
Pictures were taken in the Cultural Aviation Park in Kraków. In both photographs there the same stones – the one on the right was bought a few years ago in an art gallery (unfortunately, I don’t remember the name of the cat face’s author).Dekoracja na wystawie sklepu z rękodziełem Koza Dereza (ulica Sławkowska w Krakowie). Figury przedstawiają postaci z opowiadania „Dziadek do Orzechów i Król Myszy” E. T. A. Hoffmanna, którego francuskie tłumaczenie napisane przez Alexandra Dumasa (ojca) zainspirowało Piotra Czajkowskiego do napisania baletu „Dziadek do orzechów”. Od lewej: Księżniczka Pirlipata, Król Myszy, Dziadek do Orzechów.
Decoration at the shopwindow of the handicraft shop Koza Dereza [Goat Dereza] (Sławkowska Street in Cracow, Poland). The figurines represent the characters from the story „The Nutcracker and the Mouse King” by E. T. A. Hoffmann, the French translation of which, written by Alexandre Dumas père (father), inspired Pyotr Ilyich Tchaikovsky to write the ballet „The Nutcracker”. From the left-hand side: Princess Pirlipata, Mouse King, Nutcracker. 


Noworoczne życzenia od Pixie Pilota. Nowy rok = Nowe przygody!
New Year wishes from Pixie Pilot. New year = New adventures!


Świąteczne marzenie każdego mola książkowego – choinka ustawiona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na ulicy Rajskiej w Krakowie.
A Christmas dream of every bookworm – a Christmas tree set up in the Provincial Public Library on Rajska Street in Cracow, Poland.


Pegazowi znudziło się patrzenie na świat z nieba. Postanowił zejść na ziemię i przyjrzeć się jej z bliska, a przy okazji lepiej poznać ludzi. W Krakowie znalazł pracę jako koń dorożkarski… 😉
Pegasus got bored of looking at the world from the sky. He decided to get down on earth and take a look at it from up close and get to know people better on this occasion. In Cracow, he found a job as a droshky horse… 😉


Świąteczny tramwaj – zdjęcie zrobione kilka dni temu niedaleko Rynku Głównego w Krakowie.
A Christmas tram – a photo taken several days ago near the Main Market Square in Cracow.


„Rudolf, czerwononosy renifer” 🙂 (Zdjęcie wykonane w Krakowie)
„Rudolf, the red-nosed reindeer” 🙂 (Photo taken in Cracow)


Dekoracja ustawiona na jednej z ulic w Tarnowie. Dzięki niemu turyści parkujący w tym miejscu łatwo odnajdą swój samochód… Tylko to sobie wyobraźcie:
– Pamiętasz gdzie zaparkowaliśmy?
– Nazwa ulicy wyleciała mi z głowy, ale był tam ten wielki, kolorowy słoń. Na pewno trafimy!
Decoration set on one of the streets in Tarnów. Thanks to it, tourists parking in this place will easily find their car… Just imagine:
„Do you remember where we parked?”
„The name of the street slipped my mind, but there was that huge colourful elephant there. We will definitely find it!”


Szyld nad wejściem do sklepu w Tarnowie. Ten kto go zaprojektował ma genialne poczucie humoru… 😀 [Polskie słowo „szop”, będące nazwą zwierzęcia, wymawia się identycznie jak angielskie słowo „shop” oznaczające „sklep”]
A sign over the entrance to a shop in Tarnów, Poland, reading „Renunciations are unhealthy”. Whoever designed it had a brilliant sense of humour… 😀 [The Polish word „szop”, meaning „raccoon”, is pronounced identically with the English word „shop”]


Zdjęcie wykonane w mieście Miskolc (Węgry). Ten maluch naprawdę bardzo się stara, ale bez pomocy właściciela auta raczej nie uda mu się zmienić ilości paliwa w baku…
A picture that was taken in the city of Miskolc (Hungary). This little guy is trying very hard, but without the help of the car owner, he is unlikely to be able to change the amount of fuel in the tank…


Zdjęcie zrobione w Budapeszcie, niedaleko Zoo. „Uwaga na zebrę”… Czy ktoś naprawdę myślał, że zebra mogłaby chcieć uciec ze swojego wybiegu, a później nie tylko zwiedzić cały teren ogrodu, ale także wybrać się na wycieczkę w miasto? 😀
A photo that was taken in Budapest, near the Zoo. „Watch out for the zebra”… Did someone really think that a zebra might want to run away from his paddock, and then not only explore the whole area of the garden, but also take a trip into the city? 😀


Cytat pochodzi z książki „365 myśli o miłości, pokoju i nadziei” wydawnictwa Jedność. Projekt obrazka jest mój własny.
The quote comes from the book „365 Thoughts about Love, Peace and Hope” by the Jedność publishing house. The design of the picture is my own.


Ciekawy sposób przypominania sobie o konieczności tankowania samochodu – obrazek przedstawiający głodnego Kota Simona (Simon’s Cat), postać z tego kanału na YouTube: https://www.youtube.com/user/simonscat
An interesting way of reminding yourself of the necessity of refuelling your car – a picture showing hungry Simon’s Cat, a character from this channel on YouTube: https://www.youtube.com/user/simonscat


Balon tego Pixie jest jeszcze jednym wspólnym dziełem moich rodziców.
The balloon of this Pixie is one more joint work of my parents.


Ten Pixie był tak zafascynowany książką „W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a, że postanowił powtórzyć wyczyn głównego bohatera, używając do tego… balonu na gorące powietrze. Ciekawe, czy mu się uda… 😀 (balon jest wspólnym dziełem moich rodziców, widoczny na ostatnim zdjęciu ogród innego Pixie to dzieło mojego taty).
This Pixie was so fascinated with the book „Around the World in Eighty Days” by Jules Verne that he decided to repeat the achievement of the main character, using a… hot air balloon for that. I wonder if he will succeed… 😀 (the balloon is a joint work of my parents, the garden of another Pixie visible in the last photo is my father’s work).


Właściciel Gossip Cafe na ulicy Św. Jana w Krakowie miał… specyficzne poczucie humoru.
TŁUMACZENIE: po lewej: „Einstein przed naszą kawą i omletem”; po prawej: „po naszej kawie i omlecie”
The owner of Gossip Cafe on Św. Jana Street [St John Street] in Kraków had a… peculiar sense of humour.


Jeż-artysta
Artist hedgehog

„Krecik z czeskiej kreskówki chciał mieć spodenki z kieszeniami, żeby zawsze mieć swoje „skarby” przy sobie. Ja nie potrzebuję spodenek, żeby móc nie rozstawać się z moimi kredkami… Wystarczy, że użyję ich jako kolców!”
„Mole from the Czech cartoon wanted to have shorts with pockets to always have his „treasures” with him. I don’t need shorts to be able to hang on to my coloured pencils… I just need to use them as spikes!”


„Jestem początkującym aniołem stróżem. „Mój” człowiek ostatnio zainteresował się robieniem na drutach. Chciałem mu pomóc, ale chyba nie do końca dobrze mi to wyszło… Zaplątałem się we włóczkę! Teraz sam potrzebuję pomocy…”
„I am a beginner guardian angel. „My” human has recently become interested in knitting. I wanted to help them, but I do not think it worked out well… I got tangled in the yarn! Now I need help myself…”


Przyłapany na gorącym uczynku 😉 (widok z mojego okna)
Caught red-handed 😉 (view from my window)


20180616_194900

20180616_194629

Sławomir Mrożek, Jeż Patriota. Figurki ustawione kilka miesięcy temu na Plantach w Krakowie z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej.
Sławomir Mrożek, Hedgehog Patriot. Figurines placed at the Planty Park in Kraków several months ago, on the occasion of the approaching 100th anniversary of Poland’s regaining of independence after the end of World War I.


„Cóż… Może i nie wygram konkursu na największe czy najcięższe warzywo, ale z pewnością mógłbym wygrać, gdyby ogłosili konkurs na najweselsze warzywo! Albo na warzywo z najładniejszym uśmiechem!” 😀 Dynia została kupiona w kiosku z warzywami – już z domalowaną twarzą. Rowerek jest dziełem mojego taty, został zrobiony z drewna 4 gatunków drzew: czereśni, dębu, buka i wiązu.
„Well… Maybe I won’t win the competition for the largest or the heaviest vegetable, but I could surely win if they announced a competition for the most joyful vegetable! Or for a vegetable with the prettiest smile!” 😀 The pumpkin was bought in a kiosk with vegetables – with a face already painted. The little tricycle is the work of my father, it was made of wood of 4 species of trees: cherry, oak, beech and elm.


Konik – z drzewa koń na biegunach,
zwykła zabawka, mała huśtawka,
a rozkołysze, rozbawi.
Konik – z drzewa koń na biegunach,
przyjaciel wiosny, uśmiech radosny,
każdy powinien go mieć.”
(fragment piosenki „Konik na biegunach” napisanej w 1960 roku przez Franciszka Serwatkę do muzyki Jacka Dybka; najbardziej znane jest wykonanie Urszuli z 1996 roku; źródło tekstu: Tekstowo.pl; tłumaczenie własne)
„A small horse – a rocking horse made of wood,
an ordinary toy, a small swing,
and it will swing you, amuse you.
A small horse – a rocking horse made of wood,
a friend of spring, a joyful smile,
everyone should have it.”
(a fragment of the song „Konik na biegunach” [„A small rocking horse”], written in 1960 by Franciszek Serwatka to the music by Jacek Dybek, the best-known performance is by Urszula, from 1996; source of original text in Polish: Tekstowo.pl; the translation is my own)

Zdaje się, że Franciszek Serwatka myślał o nieco innym „koniku na biegunach”, kiedy pisał tę piosenkę… 😉 Zdjęcie wykonane zostało podczas Pikniku Niepodległościowego na Rynku Głównym w Krakowie.
It seems that Franciszek Serwatka had a bit different „small rocking horse” in mind while writing this song… 😉 The photo was taken during the Independence Picnic at the Main Market Square in Kraków.


Jak Guliwer w krainie Liliputów…
Like Gulliver in the country of Lilliput…

SONY DSC

SONY DSC


Znak ustawiony przed zamkiem w miejscowości Eger (Węgry). W dosłownym tłumaczeniu podpis pod nim znaczy „Głośne dźwięki!”. Bardzo to uprzejme ze strony tego, kto go tam umieścił, że ostrzegł osoby o słabych nerwach, zanim weszły na teren dziedzińca…
A sign placed in front of the castle in the town of Eger (Hungary). Literally translated, the caption under it means „Loud sounds!”. It’s very kind of whoever placed it there that they warned people with weak nerves before they entered the courtyard area…

SONY DSC


Zdjęcia z ZOO w Miskolcu (Węgry)
Photos from the ZOO in Miskolc (Hungary)

SONY DSC

SONY DSC

Spokojnie, to tylko zwykły, przyjaźnie nastawiony struś – po prostu chciał się upewnić, jakie miałam zamiary.  😉
Relax, it’s just a normal, friendly ostrich – it just wanted to make sure what my intentions were.  😉


Zdjęcie z ZOO w Miskolcu (Węgry)
Photo from the ZOO in Miskolc (Hungary)

SONY DSC


„Chcesz śmiesznie wyglądać, to wejdź…” Ten mieszkaniec wsi Żarki pod Częstochową ma dość… specyficzne poczucie humoru… A może to jego pies wymyślił to ostrzeżenie?  😉
„If you want to look funny, then come in…” This inhabitant of the village Żarki near Częstochowa has quite a… peculiar sense of humour… Or maybe it was his dog who came up with this warning?  😉

SONY DSC


pukanie zepsute

Pixie postanowiły wziąć przykład z rysownika Zbigniewa Lengrena (1919-2003), który umieścił napis tej właśnie treści na drzwiach swojej pracowni.
The pixie decided to take an example from the cartoonist Zbigniew Lengren (1919-2003), who placed an inscription of this content on the door of his studio.


Zdjęcie koguta rasy „gołoszyjka” wykonane w zoo w Budapeszcie. On i jego przyjaciel chcieliby złożyć wam życzenia… 😉 Hej, Biały Króliku, czy dzisiaj będziesz mógł zrobić sobie przerwę od gry w krykieta?
A picture of the rooster of „Transilvanian naked neck chicken” breed taken in the zoo in Budapest. He and his friend would like to give you wishes… 😉 Hey, White Rabbit, will you be able to take a break from playing cricket today?

SONY DSC


„Już znalazłem sukienkę, teraz muszę jedynie poczekać na księżniczkę, która zdecyduje się mnie pocałować i poślubić, kiedy znowu będę księciem!” Ktoś chyba powinien uświadomić tę żabę, że w Krakowie już nie ma księżniczek, a większość „zwykłych” kobiet dawno przestała wierzyć, że pocałowanie żabiej mordki pozwoli im znaleźć zaczarowanego księcia! Zdjęcie wykonane na ulicy Długiej w Krakowie.
„I’ve already found the dress, now I just have to wait for the princess who decides to kiss and marry me when I’m a prince again!” Someone should probably make the frog realise that there are no more princesses in Kraków, and most of the „ordinary” women have long ceased to believe that kissing a frog’s muzzle will allow them to find an enchanted prince! The photo was taken on Długa Street in Kraków.


Niedziela Palmowa… Za tydzień Wielkanoc. W związku z tym sklep „Pottery Home Bolesławiec” na ulicy Sławkowskiej w Krakowie, sprzedający wyroby ceramiczne z Bolesławca, ustawił na swojej wystawie nowe elementy. Spójrzcie na ten dzbanek – w porównaniu z pozostałymi przedmiotami wygląda jak Guliwer w krainie Liliputów!
Palm Sunday… It’s Easter next week. Therefore, the store „Pottery Home Bolesławiec” on Sławkowska Street in Kraków, selling pottery from Bolesławiec*, placed new elements in its window. Look at this jug – in comparison with other items it looks like Gulliver in the Land of Lilliput!

*Info for my foreign readers who might not know that: Bolesławiec is a Polish town in Silesia, known for pottery; the products made there are painted in a distinctive way – decorated with flower motives, mostly in white, red, and shades of blue.


Jeśli autor tego cytatu miał rację, to „skrzydła” mojego taty poniosły go w bardzo ciekawym kierunku, kiedy tworzył stanowisko dla tego pixie… Tak, jest to ten sam miły stworek, który cytował „Opowieść Wigilijną” w Święta Bożego Narodzenia! Tyle, że teraz ma lepsze warunki zamieszkania. Własny domek, latarnię pod którą może siedzieć i czytać ulubione książki…
If the author of this quote was right, then my dad’s „wings” moved him in a very interesting direction when he was creating the stand for this pixie… Yes, that’s the same nice pixie that quoted „A Christmas Carol” on Christmas! But now he has better living conditions. His own little house, a lantern under which he can sit and read his favourite books…


ULICA JASIA

ULICA CZERWONEGO KAPTURKA

2 ulice w Krakowie nazwane imieniem… Jasia i Małgosi oraz Czerwonego Kapturka. Ktoś musiał chyba uwielbiać te opowieści…
2 streets in Kraków named after… Hansel and Gretel (first photo) and Little Red Riding Hood (second photo). Someone must have loved these tales…


Nadchodzą Walentynki… Zobaczcie jak przygotowuje się do tego święta jedna z krakowskich restauracji (drogowskaz na ulicy Sławkowskiej). Urocze, prawda?
Valentine’s Day is coming… Look at how one of the Cracow restaurants is preparing for this holiday (signpost on Sławkowska Street). Cute, isn’t it?

rower xx


Ciekawe ile czasu zajęło stworzenie tego dzieła. Jego twórca zajął jedno z wysokich miejsc w kategorii szopek miniaturowych. Więcej zdjęć z tegorocznej wystawy szopek krakowskich tutaj: http://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/
I’m curious how much time it took to creat this piece. Its creator got one of the high places in the category of miniature nativity scenes. More photos from this year’s exhibition of Kraków nativity scenes here: http://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/


Najładniejsza_pora_roku

„Najładniejszą porą roku są ferie, nawet zimowe.” Zdjęcie zostało wykonane na wystawie Księgarni Pod Globusem na ulicy Długiej w Krakowie. Ktoś miał oryginalny pomysł na reklamę tego miejsca…
„The most beautiful time of year are holidays, even the winter ones.” The photograph was taken at the Księgarnia Pod Globusem (Under The Globe Bookstore) on Długa Street in Kraków. Someone had an original idea for advertising this place…


Cudowny prezent, który dostałam od przyjaciół z USA – oficjalnie „Dziadek Mróz”, ale bardziej kojarzy mi się z personifikacją Starego Roku. Kiedy go dostałam, „Dziadek Mróz” był płaską paczką z 4 kawałkami materiału i kłębkiem kolorowych nici w środku. Napis na zdjęciu przedstawiającym przewidywany efekt końcowy głosił, że złożenie tych elementów w całość ma być „łatwe”, ale wcale takie nie było. 😀 No cóż, jedno jest pewne: efekt końcowy jest równie cudowny jak to, co przewidział twórca projektu.
A wonderful gift that I got from my friends from the USA – officially „Jack Frost”, but I associate him more with the personification of the Old Year. When I got him, „Jack Frost” was a flat package with 4 pieces of cloth and a bundle of coloured threads inside. The inscription in the picture depicting the expected final effect stated that putting these elements together would be „easy”, but it was not. 😀 Well, one thing is certain: the end result is just as wonderful as what the designer of the project envisaged.


bieg 1

Doroczny Krakowski Bieg Sylwestrowy. Niby nic niezwykłego, ale przyjrzyjcie się dobrze… Widzicie ten słupek informacyjny na drodze? To jeden z biegaczy 😆 Każdy kto chce, może przyjść na ten bieg w przebraniu; najlepszy strój dostaje nagrodę na zakończenie imprezy. Start and meta biegu są na Placu Szczepańskim, natomiast ja natkęłam się na tego człowieka na ulicy Floriańskiej. W innym miejscu spotkałam grupę kilku biegaczy niosących olbrzymią planszę do gry – prawdopodobnie do chińczyka, zważywszy na to, że towarzyszyły im 2 osoby w spiczastych chińskich kapeluszach. Ta grupa oraz pokazany na zdjęciu „słupek” najbardziej zapadli mi w pamięć.
Annual Krakow New Year’s Run. Supposedly nothing unusual, but take a good look… Do you see this informative post on the road? It’s one of the runners: lol: Anyone who wants to can come to this run in disguise; the best outfit gets the prize at the end of the event. The start and finish line are on Szczepański Square, while I stumbled upon this man on Floriańska Street. In another place, I met a group of runners carrying a huge game board – probably Mensch ärgere dich nicht, given that they were accompanied by two people in pointy Chinese hats*. This group and the „post” shown in the picture were the most memorable for me.

*this game has 2 names in Polish: one that is literally translated from German („człowieku, nie denerwuj się” – „do not get angry, man”) and one that literally means „the Chinese [man]”; the people whom I saw most probably dressed up to match the second one.


Mały, uroczy pingwinek w Ostravie… Ale ten kto go stworzył zapomniał chyba, że dziób stanowi „usta” ptaka, co skończyło się tym, że nasz maluszek ma… podwójny uśmiech.  😆
A cute little penguin in Ostrava… But the person who made him might have forgotten that a beak is the bird’s „mouth”, which ended up with our little one having… a double smile.  😆


Czyżby mieszkańcy Ostravy chcieli mieć swojego Batmana? Tylko po co mu lampa górnicza…?
Did the inhabitants of Ostrava want to have their own Batman? But what does he need a miner’s lamp for…?


Spójrzcie! Zobaczyłam tego dziwaka podczas wizyty w Ostravie. Ciekawe, co miał symbolizować…
Look! I saw this curiosity while visiting Ostrava. I’m curious what it was supposed to symbolise…


pixi mikolaj

„A więc, jak mawiał Mały Tim, niech Bóg nam błogosławi, nam wszystkim!”

Oryginał cytatu: Charles Dickens, „A Christmas Carol” („Opowieść Wigilijna”).
Tłumaczenie cytatu własne.


SONY DSC

Zdjęcie zostało wykonane na Wystawie Figur Stalowych w Krakowie. Więcej: http://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/
The picture was taken at the Exhibition of Steel Figures in Kraków. More: http://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/


„Pada śnieg, pada śnieg…” Zdaje się, że tej róży nie przeszkadza śnieg wokół niej. Zdjęcie wykonane w moim ogródku w grudniu bieżącego roku.  🙂
„Jingle bells, jingle bells…” It seems like this rose is not disturbed by the snow around it. Picture taken in the garden near my window in December this year.  🙂

rosa 1 jpg


zolnierzyk 2 jpg


SONY DSC

SONY DSC

Wyobraźcie sobie, że jesteście turystami odwiedzającymi czeskie miasto Ołomuniec, wybieracie się do Katedry Świętego Wacława i w jej pobliżu widzicie coś takiego. Po rozszyfrowaniu napisu na „tym czymś” – nieco utrudnionym, jeśli nie znacie języka czeskiego – dowiadujecie się, że jest to… „poezjomat”. Po wciśnięciu przycisku możecie wysłuchać utworów jednego z wymienionych na liście poetów. Dodatkowym atutem „poezjomatu” jest to, że nie musicie zakładać słuchawek, aby go użyć, bo jest on… dość głośny.
Imagine that you are tourists visiting the Czech city of Olomouc, you are going to St. Wenceslas Cathedral and see something like this near it. After deciphering the inscription on „this something” – somewhat difficult if you do not know the Czech language – you get to know that it is… a „poetry machine”. After pressing the button you can listen to the works of one of the listed poets. An additional advantage of the „poetry machine” is that you do not have to wear headphones to use it because it is… quite loud.


Zdjęcie wykonane w Ołomuńcu (Czechy). Ta firma, oferująca „prace ziemne i wykopowe”, miała genialny pomysł na reklamę.  😀 Ciekawe, ilu klientów zdobyli już dzięki Krecikowi*?
Picture taken in Olomouc (Czechia). This company, offering „earthworks and excavations”, had a brilliant idea for advertising.  😀 I’m curious how many clients they have got yet thanks to Mole*.

SONY DSC

*Dla tych, którzy nie wiedzą: Krecik (po czesku: Krtek) to postać tytułowa z serii krótkich filmów animowanych (kreskówek produkcji czeskiej (początkowo czecho-słowackiej), których twórcą był Zdeněk Miler. Pierwszy film został wypuszczony w 1957 roku, ostatni w 2002.
*For those who do not know: Krecik (Czech: Krtek, English: Mole) is the title character from a series of short Czech (initially Czechoslovak) animated movies (cartoons) created by Zdeněk Miler. The first film was released in 1957, the last one in 2002.


Ten mieszkaniec Brna (Czechy) znalazł… oryginalny sposób na zabranie swojego psa na spacer.  😀
This resident of Brno (Czechia) found… an original way to take his dog for a walk.  😀

SONY DSC


Mama mojego drogiego przyjaciela Konrada Sumary (tak tak, tego samego Konrada, którego wymieniłam w kilku wpisach na tej stronie!) postanowiła w ostatnim czasie zapewnić mi możliwość poprawiania sobie nastroju na zawołanie. Dlatego też przekazała mi przez Konrada taki oto mały prezent… Genialnie działające – i BARDZO SŁODKIE – lekarstwo na wszelkie stany depresyjne.   😀
Bardzo przepraszam wszystkich, którzy liczyli na podanie nazwy cudownego lekarstwa, ale moja strona nie jest przeznaczona do celów reklamowych.  😉
Mum of my dear friend Konrad Sumara (yes, the same Konrad whom I mentioned in several posts on this site!) has recently decided to give me the opportunity to improve my mood on the call. That’s why she handed on to me, through Konrad, such a small gift… A brilliant – and VERY SWEET – cure for all depressive states. 😀
I apologize to everyone who counted that the name of miracle cure, but my website is not intended for advertising purposes.  😉 

Ingredients:
30% of luck

20% of smile
15% of satisfaction
15% of euphoria
10% of conscience
CAS Number: 
without cash
EXPIRATION DATE:
Depends on you, how long you’ll stand

Increases levels of serotonin, endorphins and flavonoids, and increases energy and satisfaction. Affects the rise of conscience, caries and „flabbing”.
Danger:
serotonism cariesnism „flabbing”

SONY DSC

SONY DSC


Światowy Dzień Serca, 2017, Kraków
World Heart Day, 2017, Cracow

serce3

„Miej serce i patrzaj w serce” – Adam Mickiewicz, „Romantyczność”
„Have a heart and look into thine heart” – Adam Mickiewicz, „Romance”


Hmmm… Wypatrzone na ulicy Czarnowiejskiej w Krakowie. Niestety nie wiem, co to za przybytek w ten sposób ogłasza swoje godziny otwarcia, ale… Jedno wiem z pewnością: właściciel(e) jest/są bardzo kreatywny/kreatywni. 😆
Hmmm… Spotted at Czarnowiejska Street in Cracow. Unfortunately I do not know what shrine announces its opening hours in this way, but… One thing I know for sure: the owner(s) is/are very creative.  😆 

 

czynne

English translation: „Open from noon to closing”


Spójrzcie, jak… niezwykły pomysł na biznes miał założyciel tej firmy. „Złota rączka”? Brzmi ciekawie… To nie jest, powtarzam, NIE JEST reklama. Dlatego usunęłam wszelkie dane kontaktowe. Natomiast sam pomysł jest, jak dla mnie, bardzo ciekawy.
Take a look at what an… unusual business idea had the founder of this company. „Handyman”? Sounds interesting… It is not, I repeat, is NOT an advertisement.That’s why I removed any contact details. But the idea itself is, for me, very interesting.

maz na

English translation:

Left-hand side of the advert:

„Husband for hours
handyman, a splendid man – or, like a good prewar work
husband for hours will arrive at your convenient hour
call and tell us what to do”

Right-hand side of the advert:

„- clogged sink, broken shower, irritating trickle faucet
– fusing, painting, wallpapering
– loose socket, lack of light, reconstruction of electrical installations
– drilling, screwing, hanging
– mowing, shearing, chopping and transplanting
– installing almost anything, almost anywhere
– washing of roofing, cobblestones, facades

If we don’t do something, then we surely do know someone who will do that very well!

Kraków and surroundings”


SONY DSC

SONY DSC

Przezorny zawsze ubezpieczony… Czyżby właściciel tego domu przewidywał, że odwiedzi go w najbliższym czasie dużo znajomych? A może ma dużą rodzinę i postanowił zaprosić ich wszystkich na przyjęcie? Tak czy siak, tego rodzaju dekoracja jest… niespotykana. Zdjęcia zostały zrobione w Bouzovie (Czechy) – więcej o tej miejscowości w „Warte odwiedzenia”.
Better safe than sorry… Does the owner of this house suspect that a lot of friends will visit him in the near future? Or maybe he has a large family and he decided to invite them to a party? Anyway, this sort of decoration is… unparalleled. The pictures were taken in Bouzov (Czechia) – more about this town in „Worth visiting”.


„Plujący Anioł” z Gödöllő (niedaleko Gyöngyös na Węgrzech); jest to jeden z 4 takich aniołów, przymocowanych do kamiennego słupa. Popatrzcie:
„Spitting Angel” from Gödöllő (near Gyöngyös in Hungary); it is one of 4 such angels attached to the stone post. Take a look:

SONY DSC


SONY DSC

Scenka z jeziora zaporowego na węgierskiej rzece Cisa (węg. Tisza). Jak sądzicie, czy to pies ratował kapitana, czy kapitan psa?  😉
A scene from a dam lake on the Hungarian river Cisa (Tisza). What do you think, was it the dog that was rescuing the captain or the captain who was rescuing the dog?  😉 


20170726_191957

Zdjęcie wykonane w Gyöngyös na Węgrzech. Zdaje się, że znalazłam swoją bratnią duszę, właściciel tego auta zapewne jest kociarzem…  😀

A picture taken in Gyöngyös, Hungary. It seems that I found my soulmate, the owner of this car must be a cat person…  😀 


SPIDERMANJPG


Urocze małe ogłoszenie na ulicy Miodowej na Kazimierzu w Krakowie:
A cute little advertisement on Miodowa Street in Kazimierz, Kraków:

English translation: „Good morning! Here your doggie can have a drink! If the water ran out, ask the lady waitress for help. They’re great! They’ll pour in more! written in green: Your doggie will have more power.

Źródło/Source: http://krakow.naszemiasto.pl/


 

pieknajpg


SONY DSC


einsteinjpg


OscarWildeJPG

Algernon: Mam nadzieję, że dzień jutrzejszy będzie dobry.
Lane: Nigdy taki nie jest, proszę pana.
Algernon: Lane, jesteś całkowitym (dosł. „idealnym”) pesymistą.
Lane: Robię co w mojej mocy, aby dać satysfakcję, proszę pana.


#WordsToLiveBy

cytatOK

muzykajpg


Kto powiedział, że tylko ludzie mogą się zakochać? Ptasia historia miłosna w ZOO w Ostrawie.
Who said that only humans can fall in love? A bird love story in the ZOO in Ostrava.

SONY DSC


Faces around us

SONY DSC

Our brain is focused on recognizing human facial features so as to be able to respond effectively to the emotions of others. This is the price for our socialization. The facial facial recognition system must work quickly and efficiently, so it is susceptible to a lot of skepticism. Lack of time for long analysis causes the brain to finally see faces even where they are not.
Our mind is looking for known patterns, if several elements are aligned with each other in a similar place to the eyes, mouth and nose, and in addition has a similar shape to them, then this pattern is qualified by the appropriate neurons for the „face” category.

Rozejrzyjcie się wokół siebie. Ile „twarzy” zobaczycie w ciągu minuty? (zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w „Moje zdjęcia”, opis w „Warte odwiedzenia”)
Look around you. How many „faces” will you see in a minute? (photo taken on Farm of Illusions – more pictures in „My photos”, description in „Worth visiting”)


The Hands by Guido Daniele

SONY DSC

Guido Daniele is an artist specialising in so-called body-painting, or body painting art. He was born in 1950 in Sorevanto, in the south of Italy. In 1972 he graduated from the Academy of Fine Arts in Brera. Currently living and working in Milan. Apart from artistic activity, he is actively involved in the defense of animal rights. Unlike environmental activists, he does not participate in any actions or demonstrations. The tool of his fight is art. As he claims, people identify with his works. Thanks to them, they cease to be indifferent to the fate of wild animals.

(zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w „Moje zdjęcia”, opis w „Warte odwiedzenia”)
(photo taken on Farm of Illusions – more pictures in „My photos”, description in „Worth visiting”)

 


kieca


SONY DSC


nudajpg


Share an umbrella
Podziel się parasolką

Share an umbrella

Obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
Picture by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)


Mądrości z maltańskiej kawiarni…
Wise words from a café in Malta…

Pierwsze zdjęcie… Sami wybierzcie swoje motto.
The first photo… You choose your motto yourselves.

SONY DSC

These two pictures… Was someone reading my mind? (the marked ones)

Te 2 są… wymowne.
These two are… self-explanatory.

kawiarnia 3

SONY DSC


Mój mały zarozumiały kaktusek. 😀
My little cocky cactus. 😀 

kaktus1


SONY DSC


If Artemis decided to get married during Christmas…

artemida

(Zdjęcie zrobione w Krakowie, niedaleko Rynku Głównego)
(The picture taken in Kraków, not far from The Main Market Square)


chxxx

Autorem tego „wynalazku” jest mój ojciec – Jerzy Cisek. W podstawie wywiercona jest dziura, w której spoczywa mały, przenośny głośnik połączony z telefonem przez łącze Bluetooth. „Chłopiec” to manekin malarski, którego głowa została zastąpiona lampką na baterie. Prostokątny element w dłoniach „chłopca” służy za podstawkę pod telefon, dzięki czemu można np. oglądać filmik, nie trzymając urządzenia w dłoni. Tekst i teledysk do piosenki, z której pochodzi cytat, a także polskie tłumaczenie tekstu, są dostępne tutaj: http://monikacisek.pl/hallelujah/
The author of this „invention” is my father – Jerzy Cisek. There’s a hole drilled in the base, in which rests a small, portable speaker connected to the phone via Bluetooth. The „boy” is a painter’s mannequin, whose head was replaced with a nattery-powered lamp. The rectangular element in the „boy’s” hands is used as a stand for the phone, so you can e.g. watch the video without holding the device in your hand. The video and lyrics of the song from which the quote comes are available here: http://monikacisek.pl/hallelujah/


It’s already time for Christmas pastries! And here is… a new supply of row materials!

jajka111jpg

(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)


mikolaj3jpg

(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)


That’s how Santa Claus plans his journeys…

mikolaj2jpg

Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)


My busy friend! I will surely visit you this year!!!

mikolajjpg

Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)


King Julien says…

mikolaj-jpg

„It was enough for me to put on a red cap with the white pompon and suddenly all peoples started shouting, ‚SANTA CLAUS, SO WHERE DO YOU HAVE THE GIFTS?'”


King Julien says…

SONY DSC

Peoples say that learning languages is a basis. I’d like to learn [a] human [language], but they keep asking, „Which one?” And how am I supposed to speak to them?

International Languages Day – 26. 09


King Julien says…

September 1

Julian wrzesien jpg

Young peoples! You don’t even know how much you feel like going to school!!!


Keep your eyes open! Occassion can come…

SONY DSC

…from the left side                             …from the right side

And that’s why we always look first to the left, then to the right, and one more time to the left…      


Before an important meeting…

pingwin p jpg

„Hold on, I’ll change the position of your tie.”


From Bearland…

misiek jpg

„It is NEVER too late to be the one whom you could be.”

Mary Ann Evans (George Eliot)


koziolek2jpg

„One cannot go across the sea standing and staring at water.”

Robindranath Tagore

„So the Billy-Goat, a wise head,
walked straight up to Sillyborough…”

Kornel Makuszyński


papryka1JPG

The first pepper: I told you, it was him who set up our fandom!
The second pepper: A great CHILLIHOLIC, he is!!!


malpa3

Zawsze można znaleźć piękno w ciemności.
Musisz tylko przystosować swój wzrok.


Życie_łajdaka

I do not know what a life of the rascal is, I have never been one,
but a life of the honest man is terrible.

Joseph de Meistre


kraina1


kociak2jpg

In the frame: For all the sweet kitties fighting for survival now!
The cat: Remember that the diamond is a piece of carbon that coped with the pressure.
The she-cat: It’s a pity that „diamond grinding” can be painful…


Usually, sweet kitties
look like that…

kociakjpg

…but when the finals come,
sweet kitties transform.


Z Krainy Misiów…
From Bearland…

dziecko

One will always get to know the truth from a child and a madman.

Camilla Läckberg, „The lamplighter”


PIES1 JPG

In the frame: If at the end of the day you feel dog-tired, maybe it’s because you growled all day.
The dog: BECAUSE YOU ALWAYS…! BECAUSE YOU NEVER….!!!
The cat: That’s right! You don’t shout at me, you hug me!


Remember friends are like house plants…

kot1 jpg

They require regular care.

[Both parts of the text – a qoute from the book by H. Jackson Brown, Jr.]


kura1 jpg

The hen: THE QUEEN OF SUCCESS
The boy: Zzzzzz… Zzzzzz… I dreamed of succeeding!
The rooster: The only thing that ever sat its way to success is a hen…

[A qoute from the book by H. Jackson Brown, Jr.]


Jakiego koloru jest twoje życie?

kameleon1


HOLIDAYS WITH THE GHOSTS

DUCH 1 jpg

Our offer:

1. Cryotherapy with the cold breath on your neck

2. Music therapy with the jingling of the chains

3. Shiver therapy – FREE

Special offer:

 • For Harry Potter’s fans: Peeves Poltergeist – the ghost that cures the spiritophobia
 • For children: fun with Kaspar the ghost

ONLY TODAY: agility show of Ghost Busters crew


 11

Ktoś, kto układał tę choreografię dla baletu Virski chyba oglądał wcześniej „Avatar. Legenda Aanga”… A może to przypadek? Spójrzcie:
Someone who arranged this choreography for the Virski ballet had probably seen „Avatar. The legend of Aang” before… Or was it a coincidence? Take a look:

fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59

[Źródło drugiego obrazka/Source of the second picture: Pinterest]


koniczyna

a four-leaf clover = luck
„a four-head daisy” = ?


malpa jpg

When it comes to some parents,
their children not only walk over them,
but also stamp on them. 🙂 


Szekspir jpg

The actor: „To be or not to be…”
The mouse: „To eat or not to eat…”


Znaczenie imienia
The meaning of the name

norbertjpgok

NORBERT = NORD + BERAHEN
NORTH + SHINE
this means „a famous man from north”

Characteristics (indicated by arrows):
good memory
rich imagination
intelligence

The text on the T-shirt: „That’s ME!!!”


Hiccup has passed. Snoring shall too…

Chrapanie1jpg


Well, not all of them had as much luck as I had!

robakjpg

Human : Meal
99 : 1


Z Krainy Misiów…
From Bearland…

mis1


wilkjpg

„I’m curious, what do you have such big eyes for, Granny?”

„To see you better, little granddaughter!”

„And what do you have such big teeth for, Granny?”

„To eat you more quickly!”

„Oh, Granny, I know it’s April Fool’s Day today!”


Cracow, Easter centuries ago…

smok1jpg

And that’s how the legend of the Wawel dragon began.


lusterko1jpg

Mirror, mirror on the wall, tell me,

who’s the fairest of them all?


Pre-Easter cleaning…

rycerz1jpg

Remember, Lords, that this time we do not take prisoners.
The first spider: Run!
The second spider: Get awaaay!


Easter is coming, coming…

JAJKAjpg

Guys, we take our T-shits off at „three”!
One!
Two!


milosc myszki jpg

The mouse: „Honey, this thing between us is CHEMISTRY!!!”
There’s no love. There’s chemistry.


szczesciejpgx

Luck is the only thing that multiplies itself when it’s divided.

(Albert Schweitzer)

…but Bob doesn’t know about it yet!


szczescie reklama jpgx

A surprising point of view: There’s no luck. There’s maths.


wlentynki2jpg

Even the best optometrist will not cope with BLIND LOVE.


ideał1jpg

King Julien says…
They say there are no ideals, and yet I EXIST!


kot1jpg

As long as you fight, you are a winner.

St. Augustine


Małpa milczeniejpg

Silence – a friend that never betrays.

Confucius


SONY DSC

There was ‚A planet of monkeys’, there can be ‚A planet of guinea pigs’


strachjpg

And there came a day, and there came another night.
And there came semester finals, and the students were seized with naked fear…


narciarz

Rozpoczął się sezon skoków narciarskich 😉
A ski jumping season got started 😉

źródło/source: Internet


krowa

źródło/source: Internet

Ten kolarz wziął sobie do serca reklamę „Pij mleko – będziesz wielki!” 😉
This cyclist took to his heart an advert „Drink milk – you’ll be great!” 😉


Dawniej vs dziś
Earlier vs today

Zapomniany

Forgotten by everybody, nobody visits him.
Left: earlier; right: today (spelling dictionary)

Źródło/Source: www.dawniejdzisiaj.pl


Dawniej vs dziś
Earlier vs today

Łąka

The most visited meadow – left: earlier; right: today

Źródło/Source: www.dawniejdzisiaj.pl


Most often taken New Year’s resolutions and also the most abandoned ones…

 • To lose weight/improve fitness

 • To change the way of nutrition

 • To give up smoking

 • To learn something new

 • To spare

nowy rok jpg

Król Julian powiada…
King Julien says…
Strange are those peoples.


beczka jpg


Julian1jpg

Król Julian powiada…
King Julien says…
Peoples! Even though it’s not my holiday, I order you: REJOICE WITH THE HAPPY HAPPINESS!


SONY DSC

 Hold on! 87% of the things you’re afraid of will never occur. 🙂


Pielgrzymka Świętych Mikołajów 🙂
The pilgrimage of Santa Clauses 🙂

SONY DSC

So where is it that we have to go for those presents?


wodaAuto

[źródło: Internet]

W witrynach sklepów widziałam już reklamy butów lub zegarków  wodoodpornych zanurzonych w wodzie, ale żeby samochody…? Serio?
I’ve already seen the adverts of waterproof shoes or watches immersed in water in the shop windows, but cars…? Seriously?


dziury

In Canada, they use  special stickers to make the cars slow down.
In Poland, we use 3D technology.


wiewiorka2 na

Mniejsza wersja kangura
A smaller version of the kangaroo


34B


żyrafa serce ok jpg


surokatka2x


SONY DSC


pies1okjpg


a3


SONY DSC


Monia konie1b

CLICK ON AN OBJECT IN ORDER TO ENLARGE IT


Muzyka: fragment piosenki „Faded” Alana Walkera
Music: fragment of the song „Faded” by Alan Walker

Rynek Główny w Krakowie, tuż przed coroczną Paradą Smoków. Ten smok był najbardziej okazały ze wszystkich, które się tam pojawiły. 🙂 W dawnych czasach, kiedy gród króla Kraka był stolicą Polski, takie stwory budziły strach; teraz budzą jedynie zaciekawienie dorosłych i radość dzieci. Zapewne dlatego, że (w odróżnieniu od „oryginalnego” krakowskiego smoka) nie próbują one nikogo zjadać…
The Main Market Square in Kraków, just before the annual Dragon Parade. This dragon was the most magnificent of all that appeared there. 🙂 In ancient times, when the stronghold of King Krak was the capital of Poland, such creatures aroused fear; now they only arouse the curiosity of adults and the joy of children. Probably because (unlike the „original” Kraków dragon) they do not try to eat anyone…

Dla tych, którzy mogą nie znać korzeni Parady Smoków: „oryginalny” krakowski smok był głównym bohaterem najbardziej znanej legendy dotyczącej tego miasta. Akcja tej legendy dzieje się za czasów wymienionego wcześniej króla Kraka. Smok zamieszkał w jaskini na wzgórzu, na którym mieści się zamek Wawel i zaczął zmuszać lud krakowski, aby mu swoje owce jako pożywienie dostarczał; jeśli nie dostał owiec, zjadał ludzi. Nikt nie mógł sobie z nim poradzić, aż do momentu, kiedy do Kraka przybył młody szewczyk Dratewka i przedstawił mu swój pomysł. Postanowił on zabić gadzinę podstępem: podstawił stworowi owczą skórę napchaną siarką i smołą. Smok, który zbyt mądry nie był, nie zauważył różnicy między żywą owcą a „kukłą” i połknął przynętę w całości. Mieszanka siarki i smoły zaczęła palić mu wnętrzności, więc pobiegł do przepływającej niedaleko rzeki Wisły i zaczął pić wodę. Pił, pił, i pił, jednak palenie nie ustawało. W końcu jego brzuch tak nabrzmiał od wypitej wody, że pękł… i tak właśnie skończył się „smoczy problem” miasta. Dodatkowa informacja dla odważnych czytelników: jaskinia smoka została udostępniona do zwiedzania, a przed nią stoi jego pomnik z zamontowanym w pysku mechanizmem, dzięki któremu może on „ziać ogniem”.
For those who may not know the roots of the Dragon Parade: the „original” Kraków dragon was the main character of the most famous legend about this city. The plot of this legend is happening in the times of the aforementioned King Krak. The dragon inhibited a cave on the hill where the Wawel Castle was located and began to force the Krakow people to give their sheep to him for food; if he did not get sheep, he would eat people. No one could deal with it until the young shoemaker Dratewka* came to Krak and presented his idea to him. He decided to kill the reptile with a trick: he put a sheep’s skin stuffed with sulfur and pitch in front of the creature. The dragon, who was not too wise, didn’t notice the difference between a live sheep and the „dummy” and swallowed the bait entirely. The mixture of sulfur and pitch began to burn his bowels, so he ran to the Vistula River flowing nearby and began to drink water. He drank, drank, and drank, but the burning continued. In the end, his stomach got so swollen from the drunk water that it burst… and that’s how the „dragon problem” of the city ended. An additional piece of information for the courageous readers: the dragon’s cave was made available for visiting, and there is a sculpture of him standing in front of it, with a mechanism thanks to which it can „breathe fire” installed in its mouth.
*Meaningful name: „Dratewka” = „Short Twine”


Skalne Miasto w wersji jubilerskiej, znalezione na Rynku Głównym w Krakowie 🙂 Naturalne kryształy malachitu (ciemnozielone), labradorytu (te, które połyskują zielono-niebieskim światłem), pirytu (te, które wyglądają jak bryłki stali – tak, to ich naturalna forma!) oraz czegoś, czego nie mogę aktualnie zidentyfikować, lecz jest to podobne do lazurytu (choć nie jest to ten minerał).
Rock Town in the jewellery version, found on the Main Square in Kraków 🙂 Natural crystals of malachite (dark green), labradorite (the ones that shine with green and blue light), pyrite (the ones that look like steel nuggets – yes, it’s their natural form!), and something that I can’t currently identify, but it’s similar to lazurite (although it’s not this mineral).


Czyżby Święty Mikołaj postanowił sprawdzić, czy dzieci z jego listy na pewno są grzeczne? Nie, chyba nie… Zdaje się, że po prostu chciał się zrelaksować przed Wigilią – przecież będzie wtedy miał tyle pracy! A przy okazji rozweselił ludzi stojących w korku na pasie obok. Elfy, oczywiście, dzielnie mu w tym pomagały… 😆 (PS. Mikołaj i elfy zawitali w okolice centrum Krakowa)
Has Saint Nicholas decided to check if the children on his list are really good? No, probably not… It seems that he just wanted to relax before Christmas Eve – he will have so much work then! And by the way, he cheered people standing in a traffic jam in the next lane. The elves, of course, helped him bravely… 😆 (PS. Nicholas and the elves came to the place close to the centre of Kraków)Zdjęcia zostały wykonane w ZOO w Bojnicach (Słowacja)
The pictures were taken in the ZOO in Bojnice (Slovakia)Show: malowanie na żywo – Życie kobiety
Live painting show – Woman’s life


 

Koty także chcą grać w filmach! Ten tutaj ćwiczy do roli Jacka Sparrowa.
The cats want to play in movies, too! This here one is practising for the role of Jack Sparrow.

[Źródło/Source: Internet]


Od kiedy koty boją się myszy? 😀
Since when have cats been afraid of mice? 😀 

[Źródło/Source: Internet]


„Memento mori” w bardzo dosłownym znaczeniu… 😉
„Memento mori” in a very literal meaning… 😉 

Źródła:

 1. GIF: fragment „Silly Symphony – The Skeleton Dance” Walta Disneya: https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84iI
 2. Śmiech: fragment polskiej wersji piosenki „Hide and Seek”: https://www.youtube.com/watch?v=3kg6dCmpjU4

Sources:

 1. GIF: a fragment of „Silly Symphony – The Skeleton Dance” by Walt Disney: https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84iI
 2. Laugh: a fragment of the Polish version of the song „Hide and Seek”: https://www.youtube.com/watch?v=3kg6dCmpjU4

9 FACTS YOU MIGHT NOT/DO NOT KNOW ABOUT „THE SMURFS”:

 1. Gargamel is not too intelligent, because each time he starts seasoning the Smurfs first and it’s only later that he’s going to kill them; so we can notice that he gives them a chance to run away.

 2. Specifying that the Smurf is 3 apples high means that it is very small.

 3. All the male Smurfs are bald.

 4. Gargamel’s cat, Azrael, was a female in the first editions of the comic.

 5. Smurfette is the only Smurf whose name is a general term and just means a female Smurf.

 6. Smurfs are by nature male individuals and do not reproduce, which partly explains why the stork brings the little Smurfs.

 7. The blonde Smurfette was based on the then five-years-old daughter of the series’ maker, Peyo; the Belgian died in 1992 of a heart attack.

 8. The Smurfs also don’t belong to the wisest, because they’re fooled by the same Jokey Smurf’s joke with the gift every time.

 9. Drawing Smurfs pink was not an option since Peyo wanted to completely distinguish them from human beings. In the beginning, the Smurfs ran away among the greenery and couldn’t, therefore, be green, because too they would melt into the background too much. Red either not, as they would be too visible. The yellow colour didn’t fit either. By the elimination method, only the blue colour was left to the draftsmen and I think this colour of the Smurfs will always remain in our memory.

[Źródło/Source: https://www.youtube.com/watch?v=xJWzMtPI8XI]


9 FACTS YOU MIGHT NOT/DO NOT KNOW ABOUT KING JULIEN:

 1. Julien is hearing impaired and allergic to nuts.

 2. Julien claims to have been and still be a secret agent and also to have rescued the world from destruction.

 3. The king believes in the ancient gods and those are the only beings that he respects.

 4. Julien is not too intelligent; e.g., he doesn’t know about the need to change the batteries in the radio. He’s quite smart, though; it’s visible in the Dr. Blowhole’s Revenge episode, where he pretends the partner of the evil dolphin and in the reality he seeks to the destruction of the Fiery Ring.

 5. In each part of Madagascar king Julien has a different crown.

 6. He’s obsessed with his feet and doesn’t allow anyone to touch them, but when nobody does this, the king is depressed.

 7. Julian doesn’t like grapes, is not very fond of bananas; in turn, his favorite fruit is mango.

 8. His crown sticks to his head even if he hangs upside down; however, the lemur may take it off at any time with one motion.

 9. His distinctive way of speaking has already won the fan base around the world and the phrase I told you not to touch the foot is already a cult element of this series.

[Źródło/Source: https://www.youtube.com/watch?v=E8LXDGHsIKs]


9 FACTS YOU MIGHT NOT/DO NOT KNOW ABOUT „PENGUINS OF MADAGASCAR”:

 1. In the seventh episode of the second series, in the byplay Hard Boiled Eggy, Kowalski says that all the inhabitants of the zoo without the four penguins and Julian make 52,7% of the animals, which suggests that there live 68 animals in the zoo.

 2. In the series appear many references to the classics of cinema and literature, e.g. The Jaws, Star Wars, James Bond film series, or the older productions of DreamWorks production company, like Shrek or Over the Hedge.

 3. King Julien appeared in Margonem; he is the event hero in this game and his name is Haunted Julien.

 4. The table in the penguins’ base is made of the Do not feed the animals sign.

 5. Skipper and Antonio are the only characters who can play the Spanish guitar.

 6. You get worse injuries after falling down from the tree there than after falling down from the orbit.

 7. Always the same people and the same children visit the zoo.

 8. One of the chimpanzees, Phil, is usually called Edek in the Polish language version; in several episodes, however, the names Stefan and Zenek are mentioned.

 9. While in the Polish language version the penguins and other animals call Skipper szef (boss), in the other versions they call him by the name, this means Skipper; it’s worth knowing that this word means captain in English, so when the subordinates call him by the name, it’s as if they called him captain or boss.

[Źródło/Source: https://www.youtube.com/watch?v=OMiKIwsywtg]


I kto powiedział, że wszystkie koty boją się wody? 😉
And who said that all cats are afraid of water? 😉

[Źródło: YouTube]


Niesamowite, artystyczne malowanie ust dla dziewczyn
Amazing Lip Art for Girls

[Źródło/Source: YouTube]


Mali wegetariańscy robotnicy
Small vegetarian workers

[Źródło/Source: YouTube]


W jaki sposób dziadkowie bawią się twoim komputerem 🙂
How your grandparents play with your computer 🙂

[Źródło/Source: Internet]


Nie wkurzaj świstaka! 😉
Don’t mess with a marmot! 😉

[Źródło/Source: Internet]


[Źródło/Source: Internet]

Remake słynnego filmu z Marilyn Monroe. Tylko jej wtedy co innego powiewało… 🙂
A remake of the famous movie with Marilyn Monroe. Only it was something else of hers that waved then 🙂

mm1

[Źródło/Source: Internet]

A tak M. M. ćwiczyła tę scenę w dzieciństwie 🙂
And that’s how M. M. practised that scene in her childhood🙂

mm2

[Źródło/Source: Internet]

Lata praktyki przyniosły sukces 🙂
Years of practice have brought success 🙂


Czasami rozwiązanie jest znacznie prostsze niż sądzisz 😉
Sometimes the solution is much simpler than you think 😉

[Źródło/Source: YouTube]


Dragon-baby 🙂

[Źródło/Source: YouTube]


Iron-baby 🙂

[Źródło/Source: YouTube]


Ant-baby 🙂

[Źródło/Source: YouTube]


Przyjaciółki w wolnej chwili 😉
Girlfriends in their spare time 😉

[Źródło/Source: YouTube]


Siedmiomilowe buty 😉
Seven-league boots 😉

[Źródło/Source: YouTube]


Tańczyć każdy może 🙂
Everyone can dance 🙂

[Źródło/Source: Internet]


Nadchodzi zima…
Winter is coming…

[Źródło/Source: Internet]


Polacy nie gęsi i swój język mają 🙂
Polish people are not geese and their language have 🙂

[Źródło/Source: Internet]


Wybieraj zamiary na swoje siły – nigdy nie na odwrót
Choose intentions on your forces never the other way round
Danny MacAskill’s Imaginate


Węgierski kogutek
A Hungarian rooster