Stary Donald
Old McDonald

Pamiętacie tę dziecinną piosenkę o starym dziadku, który miał farmę? Albo o starym Donaldzie, zależnie od wersji, którą słyszeliście… Tak? W takim razie mam dla was zagadkę związaną z tą piosenką. Dziadek wyprowadził na pastwisko swoje krowy. Jedna z nich szła przed dwiema, jedna za dwiema i jedna między dwiema. Ile było krów?

Odpowiedź

Do you remember the nursery rhyme about Old McDonald who had a farm? You do? Then I have riddle associated with this nursery rhyme. Old McDolnald brought his cows to the pasture. One of them went before two others, one behind two others and one between two others. How many cows were there?

  • Monika Cisek

    Pomysł zaczerpnięty z książki „Księga 1000 tricków” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) Nikolausa Lenza. Źródło obu piosenek: YouTube.
    The idea taken from the book „The Book of 1000 tricks” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) by Nikolaus Lenz. Source of both of the songs: YouTube.