Patyczki
Sticks

  • Monika Cisek

    Pamiętacie zagadkę „Prawdziwy wiek?”? Tu zasada jest taka sama.
    Do you remember the „The real age?” riddle? The rule is the same here.