Owacja na stojąco
Standing ovation

Oklaski – morderstwo – ratunek. Co się wydarzyło?

Odpowiedź

Clapping – murder – rescue. What happened?

Answer

  • Monika Cisek

    Źródło/Source: „Takie Życie. Tajemnice.”