O mnie
About me

 

SONY DSC

     Gdybym miała opisać siebie 3 zwrotami, odruchowo powiedziałabym od razu: „przyszła tłumaczka”, „zapalona czytelniczka”, „osoba z rozwiniętą wyobraźnią”.
„Przyszła tłumaczka”  – ten etap jest na razie w fazie przygotowań: dostałam się na filologię angielską z językiem niemieckim na Uniwersytecie Jagiellońskim, mam za sobą zdane egzaminy FCE i CAE, przez kilka lat uczęszczałam do szkoły językowej K&K School of English.
„Zapaloną czytelniczkę” pozna każdy kto odwiedzi mnie i zobaczy mój pokój – półki na ścianach i w szafach uginające się od książek: mitologii, kryminałów, horrorów, dzieł filozoficznych, sci-fi, fantasy… i wielu innych tomów, których nie jestem w stanie dokładnie zakwalifikować.
„Rozwinięta wyobraźnia” przejawia się u mnie w chwilach, gdy piszę. Dzięki recenzjom i opowiadaniom, które stworzyłam, wielokrotnie udawało mi się zdobywać główne nagrody w konkursach literackich. Najlepiej z nich wspominam konkurs „Na tatrzańskim szlaku” Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz ten, w którym pisałam recenzję książki dla wydawnictwa Nasza Księgarnia. Dlaczego? Nie każdy może patrolować TPN razem ze strażnikami Parku, przebywać w helikopterze GOPR-u, poznać zdobywczynię najwyższego szczytu Antarktydy, czy też odbierać nagrodę z rąk popularnej pisarki. Do moich sukcesów literackich zaliczają się także publikacje. Najważniejszymi z nich są dla mnie: książka „Dziesięć lat na tatrzańskim szlaku” TPN-u, powstała z okazji X edycji tego konkursu, oraz 2 numery pisma „Taterki”, w których ukazały się moje „tatrzańskie” opowiadania.
Masz sugestie co do prowadzenia tej strony albo spostrzeżenia na temat treści, które na niej zamieszczam? Oprócz dodawania komentarzy możesz pisać o tym na adres e-mail: m_cisek@tlen.pl

Ja1

If I was to describe myself with 3 expressions, I’d involuntarily say at once: ‘a future translator’, ‘an enthusiastic reader’, ‘a person with the developer imagination’.
‘A future translator’ – this stage is still in the phase of preparations: I was established to the English department with German as a component in Jagiellonian University, I’ve got passed FCE and CAE exams beside me, I’ve been attending K&K School of English language school for some years.
‘Enthusiastic reader’ will be got to know by anybody who visits me and sees my room: shelves on the walls and in the cupboards sagging under the books: mythologies, crime stories, horrors, philosophical works, sci-fi, fantasy… and many more tomes, which I can’t qualificate properly.
‘Developed imagination’ shows up in me in the moments when I write. Thanks to the reviews and stories I wrote, I repeatedly succeeded in getting first prizes in the literary competitions. The ones I remember best are: Tatra National Park’s “On the Tatra route” and the one in which I wrote a book review for Nasza Księgarnia (Our Bookstore) publishing house. Why? Not everybody can patrol TNP with the Park’s guards, stay in the mountain rescue service’s helicopter, get to know the conqueror of Antarctica’s highest peak or collect the prize from the hands of the popular writer. My literary successes include also publications. For me, the most important of them are: TNP’s book ‘Ten years on the Tatra route’ and 2 issues of ‘Taterki’ magazine, in which my ‘Tatra’ stories were published, too.
Do you have any suggestions when it comes to running this website or observations on the topic of the contents that I publish on it? Apart from adding the comments, you can also e-mail me about that on the address: m_cisek@tlen.pl

In the picture:

LIBRARY

INFORMATION

www.monikacisek.pl

It’s allowed to read

24h

More info:

read in Polish

and English