• Monika Cisek

    Czy to mój wzrok się psuje, czy dziury w tej skale przypominają twarz z włosami po jednej stronie? :-)
    Is it my sight getting worse, or do the holes in that rock resemble a face with hair on one site? :-)