Kim jestem? 4
Who am I? 4

 1. Mam przeszło 650000 lat.
 2. Odegrałem jedną z głównych ról w obu sezonach serialu „Avatar”.Aba
 3. Byłem przedmiotem kradzieży, ale żaden CZŁOWIEK nie ścigał złodzieja.
 4. Zniszczyłem wiele średniowiecznych miast, m.in. Londyn.
 5. Byłem z Feniksem w trakcie jego śmierci.
 6. Neron napisał dzięki mnie swoje największe dzieło.

Odpowiedź

OGIEŃ

Banque de Photo - astronaute, à, rouges, masque gaz, sur, a, arrière-plan noir, à, énorme, weapon. k17987564 - Recherchez des Images, des Photographies et des Photos ClipArt - k17987564.jpg:

 1. Człowiek nauczył się używać go 650000 lat temu.
 2. „Avatar” to serial animowany, w którym główni bohaterowie mieli umiejętność władania żywiołami – w tym ogniem.
 3. W mitologii greckiej Prometeusz ukradł ogień z Olimpu, aby pomóc ludziom; został za to ukarany przez Zeusa.
 4. Pożar Londynu – 2-5 września 1666.
 5. Mityczny Feniks umierał w płomieniach i odradzał się z popiołów.
 6. Nawiązanie do książki „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza: przed spaleniem Rzymu Neron mówił, że chciałby zobaczyć płonące miasto, aby móc to opisać.

ogien_avatar

Symbol ognia z serialu „Avatar”

 

 

 

 

 

 

 1. I’m more than 650,000 years old.
 2. I played a major role in both series of the show „Avatar”
 3. I was the subject of theft, but no HUMAN chased the thief.
 4. I destroyed many medieval towns, including London.
 5. I was with Phoenix during his death.
 6. Nero wrote his greatest work thanks to me.

Answer

FIRE

Banque de Photo - astronaute, à, rouges, masque gaz, sur, a, arrière-plan noir, à, énorme, weapon. k17987564 - Recherchez des Images, des Photographies et des Photos ClipArt - k17987564.jpg:

 1. Man learned to use it 650,000 years ago.
 2. „Avatar” is a cartoon TV series in which the main characters have the ability to bend elements – including fire.
 3. In Greek mythology, Prometheus stole fire from Olympus to help people; he was punished by Zeus.
 4. The Great Fire of London – September 2-5, 1666.
 5. Mythical Phoenix died in flames and was reborn from the ashes.
 6. A reference to the book „Quo Vadis” by Henryk Sienkiewicz: before burning Rome down, Nero said he would like to see the burning city to be able to describe it.

Pheonix:

Phoenix