Kim jestem? 3
Who am I? 3

 1. Niektórzy zapewniają, że widzieli mnie „na żywo”, ale w rzeczywistości jestem złudzeniem optycznym.
 2. Moją najgroźniejszą bronią jest śpiew.
 3. Mój pomnik zobaczysz w Kopenhadze i Warszawie.
 4. Znają mnie fani filmów Disneya i „Piratów z Karaibów” oraz „potterheads”.
 5. Jestem w połowie kobietą, a w połowie rybą albo ptakiem.
 6. Z mojego powodu wracający do Itaki Odyseusz kazał swoim towarzyszom przywiązać się do masztu.
 7. Moimi męskimi odpowiednikami są: wodnik i tryton.

Odpowiedź

 1. Some people assure that they saw me „live”, but in reality I was an optical illusion.
 2. My most formidable weapon is singing.
 3. My monument is to be seen in Copenhagen and Warsaw.
 4. The fans of Disney movies and „Pirates of the Caribbean”, and „potterheads” know me.
 5. I’m half-woman, and half-fish or half-bird.
 6. For my reason Odysseus returning to Ithaca ordered his companions to tie him to the mast.
 7. My male counterparts are: merman and triton.

Answer

 • Monika Cisek

  Informacje na temat złudzenia optycznego pochodzą z badań dr Lehna i dr Schroedera (zobacz: „Arthura Clarke’a Kroniki Rzeczy Dziwnych i Tajemniczych”, Simon Welfare i John Farley)
  Information on the topic of the optical illusion come from the studies of dr Lehn and dr Schroeder (see: „Arthur Clarke’s Strange and Mysterious”, Simon Welfare and John Farley)