Kiedy to zobaczysz 15
When you see it 15

Mówią, że z gwiazd można przewidzieć przyszłość… Tym razem noc była bezgwiezdna, ale… zdaje się, że przyszłość człowieka, który robił to zdjęcie (znalezione przeze mnie na Pintereście) zapowiada się dość mrocznie.

Odpowiedź

They say that one can predict the future from the stars… This time the night was starless, but… it seems that the future of the person who took this photo (which I found on Pinterest) is going to be pretty dark.

Answer