Hybryda 3
Hybrid 3

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

PRERIOWYodp

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

PRERIOWYodp

Source: Internet

Answer

  • Monika Cisek

    Pomóżcie! Jakieś pomysły, jak mogłabym nazwać tego stworka? Piszcie w komentarzach.
    Help! Any ideas on how I could name this creature? Write in the comments.