Hybryda 2
Hybrid 2

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

PINGWINodpj

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

PINGWINodpj

Source: Internet

Answer

 

  • Monika Cisek

    Ciekawi mnie, czy wymyślicie nazwę dla tego… ptaszka. :) Jeśli jakaś przyjdzie Wam do głowy, piszcie w komentarzach.
    I’m curious if you’ll come up with a name for this… bird. :) If any comes to Your mind, write in the comments.