Hybryda 1
Hybrid 1

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

KROWAodp

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

KROWAodp

Source: Internet

Answer
  • Monika Cisek

    Jak może się nazywać… to coś? Pomysły piszcie w komentarzach.
    How can… this something be called? Write your ideas in the comments.