Dodatkowy trójkąt
Additional triangle

Jak przesunąć 2 z tych zapałek, żeby zamiast 3 trójkątów widoczne były 4?

SONY DSC

Odpowiedź

How to move 2 of these matches in such a way that there are 4 triangles visible instead of 3?

SONY DSC

Answer

  • Monika Cisek

    Pomysł zaczerpnięty z książki „Księga 1000 tricków” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) Nikolausa Lenza.
    The idea taken from the book „The Book of 1000 tricks” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) by Nikolaus Lenz.