Warte odwiedzenia

Worth visiting

Tradycyjne Święto Rękawki na Kopcu Krakusa 2019

Traditional "Rękawka" festival on the Krakus Mound

Rocznica oblężenia Egeru – festiwal (Węgry 2018)

Anniversary of the siege of Eger - a festival (Hungary 2018)

Turniej na zamku w Miskolcu (Węgry)

Tournament in the Miskolc Castle (Hungary)

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

The Jagiellonian University Botanical Garden

Zamek w Niedzicy i jego legendy

Niedzica castle and its legends

Czerwony Klasztor (Červený Kláštor), Słowacja

Red Monastery (Červený Kláštor), Slovakia

Olsztyn koło Częstochowy – zamek i ruchoma szopka

Olsztyn near Częstochowa - castle and movable Nativity Scene

Muzeum Dawnych Rzemiosł, Żarki

Museum of Old Crafts, Żarki

THE TITANIC EXHIBITION, Kraków 2018

THE TITANIC EXHIBITION, Cracow 2018

„Lord Of The Dance. Dangerous Games” (Kraków 2017)

"Lord Of The Dance. Dangerous Games" (Cracow 2017)

Centrum Nauki VIDA! (Brno, Czechy)

VIDA! Science Center (Brno, Czechia)

Pokazy łowieckie w Lednicach (Czechy)

Hunting shows in Lednice (Czechia)

Park Jeździecki Lázár, Węgry, 2017

Lázár Equestrian Park, Hungary, 2017

Ołomuniec (Czechy) 2017

Olomouc (Czechia) 2017

Zoo Zlin (Czechy) 2017

Zoo Zlin (Czechia) 2017

Zamek Bouzov (Czechy)

Bouzov Castle (Czechia)

Zamek Pernštejn (Czechy)

Pernštejn Castle (Czechia)

Farma Iluzji, Trojanów

Farm of Illusions, Trojanów

Bojnice (Słowacja) – zamek i ZOO 2017

Bojnice (Slovakia) - the castle and ZOO 2017

ZOO – Ostrawa (Czechy) 2017

ZOO - Ostrava (Czech Republic) 2017

Sukhshvili (gruziński balet) Kraków 2017

Sukhshvili (Georgian ballet) Cracow 2017

Szopka w kościele Bernardynów w Krakowie 2016

Nativity scene in the church of bernardines 2016

Szopki krakowskie 2016

Kraków nativity scenes 2016

IQLandia, Liberec (Czechy)

IQLandia, Liberec (Czech Republic)

Fontanna Křižíkova (Praga) 2016

Křižíkova Fountain (Prague) 2016

Praga – gdzie ożywają legendy

Prague - where legends come to life

Festiwal Teatrów Ulicznych Kraków 2016

Street Theatre Festival Krakow 2016

Doroczny piknik lotniczy – Kraków, 26.06.2016.

The annual aviation picnic - Kraków, 26.06.2016.

Punkt widokowy Sky Tower, Wrocław

Sky Tower venture point, Wrocław

„Kolejkowo”, Dworzec Świebodzki, Wrocław

"Kolejkowo", Świebodzki Station, Wrocław

Zamek Czocha – drugi Hogwart

The castle of Czocha - the second Hogwart

Pijalnia Czekolady Wedel

Wedel’s Café

Motylarnia Schönbrunn

Butterfly House Schönbrunn

„Kaplica Czaszek”

'The Chapel of Skulls'

„Agatowe lato (Lwówek Śląski 2015)”

'The Agate Summer (Lwówek Śląski 2015)'

Zamek Moszna (2015)

Moszna Castle (2015)

„Ogrodzieniec – największe ruiny w Europie (2015)”

'Ogrodzieniec - The biggest ruins in Europe (2015)'

„Węgierskie oceanarium (Budapeszt 2014)”

'Hungarian Aquarium (Budapest 2014)'